12/09/2019 Overlegplatform Dementie Dendermonde

  • 2 september 2019

Beste partner van ELZ Dender,

Vanuit het “Transitieplan, Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu” werden in 2015 de Overleg Platformen Dementie over heel Vlaanderen opgericht.

 

Overlegplatform Dementie Dendermonde is een overlegforum voor verschillende intra- en extramurale organisaties en hulpverleners die werken met en voor personen met dementie in het werkgebied van ELZ Dender.

 

Wat is onze vraag?

 

Wij zijn opzoek naar leden die eigen organisatie willen vertegenwoordigen en deelnemen aan het overlegplatform Dementie. Van een lid wordt verwacht inbreng te geven vanuit de expertise en kennis van hun organisatie en actief mee te denken en werken met de initiatieven van het OPD om de levenskwaliteit en de zorg voor mensen met dementie te optimaliseren hier in de regio.

 

- Het OPD komt 3 a 4 jaarlijks samen (+werkgroepen afhankelijk van het thema)

 

- Bij elke vergadering worden ook de reeds bestaande initiatieven uit de regio met elkaar gedeeld, zodat ook ieder van de leden kan doorverwijzen indien nodig.

 

“Want dementie is vooral erg als de samenleving er niet mee om kan gaan”

 

(citaat van Jan Hoet)

 

 

Ter info:

 

Enkele initiatieven die door het OPD zijn gerealiseerd over afgelopen jaren:

  • Inhoudelijke inbreng over opbouw van “inspiratiegids voor de referentiepersoon dementie”
  • Regionale sociale kaart dementie – Dementie, Je staat er niet alleen voor
  • Extramuraal zorgpad dementie ism AZ Sint-Blasius
  • Project “Veilig thuis” actief vermissingsprotocol bij kwetsbare oudere ism politie en WZC’s.
  • Sensibiliseringscampagne: “Vragen over dementie”

De volgende vergadering van OPD Dendermonde gaat door op donderdag 12 september om 14h in AZ Sint Blasius, vergaderzaal CDC route 74 niveau -1 (naast de kapel) Kroonveldlaan 50, Dendermonde.

 

Je wordt van harte uitgenodigd als nieuwe deelnemer van het Overlegplatform Dementie Dendermonde of om gewoon even kennis te komen maken.

Klik voor de uitnodiging en het verslag van de vorige vergadering.