12e tweejaarlijkse conferentie van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek: 'Autonomie her-dacht'

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Uitnodiging

 

Mevrouw, Mijnheer,

Ik nodig u graag uit op de 12e tweejaarlijkse conferentie van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek die plaats heeft op woensdag 28 en donderdag 29 april 2021. Het thema is “Autonomie her-dacht”.

Meer informatie over deze conferentie (webinar) vindt u op onze website. Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht. Simultaanvertaling N-F-E is voorzien en accreditering voor artsen en apothekers-biologen werd aangevraagd.

 

 

 

 

Mogen we u vragen deze uitnodiging ook door te sturen naar personen of instellingen met interesse voor het thema?

U kunt deze conferentie aankondigen op uw website, met een link naar de website van het Comité (www.health.belgium.be/nl/events).

Met vriendelijke groeten,

Voor het Comité,
Florence Caeymaex, Voorzitster 2020-2021