16/06/2020 Ledenforum

  • 23 januari 2020

Uitnodiging ledenforum Zorgraad Regio Aalst.

(16 juni 2020. 20u30. Albrechtlaan 119a, 9300 Aalst. Zaal Winter)

Beste partner van de zone,

Het aanstaande bestuur van de zone werkt momenteel, samen met de medewerkers, hard aan de feitelijke start van de ELZ regio Aalst op 1 juli 2020.

Sommige sleutels hebben we zelf in handen en we schieten met betrekking tot deze zaken goed op (oprichting vzw, beleidsplan, dossiervorming....), voor andere wachten we nog op nieuws en richting vanuit de overheid (subsidies, personeelszaken,....) 

Vandaar dat we er voor hebben geopteerd om het forum van maart te verleggen naar 16 juni 2020. 

Maar intussen zitten we niet stil, en in de komende weken contacteren we jullie actief: oa aangaande de concrete aanpak van de quick-wins, samenstelling van werkgroepen mbt verschillende aspecten uit het beleidsplan en dergelijke meer.

Ook het lidmaatschap volgen we verder op. En we zijn heel blij dat jullie reeds met heel velen te kennen gaven lid te willen worden van de eerstelijnszone. Het loopt als een trein. En dat motiveert ons om nog harder te werken.

Echter gaven enkele partners aan dat hier toch enige verwarring bestaat met de eerdere engagementsverklaringen. En inderdaad het betreft hier een ander aspect van de aanstaande werking namelijk het formele lidmaatschap van de vzw Eerstelijnszone regio Aalst. 

Vandaar dat we aan deze uitnodiging ook nog eens de formulieren voor het lidmaatschap toevoegen.