5 Projecten geselecteerd

POM Limburg, UHasselt en de Provincie Limburg lanceerden met het Health Campus Zorginnovatiefonds een oproep om innovaties binnen de zorg financieel te ondersteunen. Vijf projecten werden geselecteerd, waaronder 1 project in een samenwerking van de eerstelijnszones Kemp en Duin en Maasland en het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Financiële en academische ondersteuning

Elk project krijgt 35.000 euro en academische ondersteuning van UHasselt-onderzoekers in het THINK³ lab om de volgende twee jaar een verbeterprogramma in de zorg uit te werken en in de praktijk te brengen.

Rond transmurale zorg en ontslagmanagement

De 2 eerstelijnszones werken samen met het Ziekenhuis Oost-Limburg rond transmurale zorg en het ontslagmanagement van patiënten naar de thuissituatie. Dat loopt immers niet altijd even goed. Zo is soms de medicatie veranderd in het ziekenhuis, maar is hierover onvoldoende gecommuniceerd of door taalbarrières of gehoorproblemen heeft de patiënt het niet helemaal begrepen. Thuis heeft de patiënt zijn medicatielijst nog liggen van voordien. Soms gebeurt het wel eens dat een ander merk medicatie werd gegeven in het ziekenhuis, waardoor mensen wel eens dubbele medicatie nemen wanneer ze thuiskomen. Zo kunnen er op allerlei manieren fouten gebeuren en dat kan best gevaarlijk zijn. Zo een fouten willen we er absoluut uit krijgen door het systeem te optimaliseren.