1e lijn barometer

  • 17 april 2020

De COVID19 1e lijn barometer is hét instrument voor de Vlaamse en federale overheid voor het capteren van correcte data rond materiaalnoden, capaciteit en inschatting van COVID19-incidentie bij eerstelijnszorgverstrekkers.

 

Hiervoor vullen huisartsenpraktijken, triageposten, CRA’s (Coördinerende en Raadgevende artsen) van de woonzorgcentra, apotheken, vroedvrouwenpraktijken, diensten thuisverpleging, zelfstandige thuisverpleegkundigen en diensten voor gezinszorg in onze eerstelijnszone nu reeds op vaste momenten een vragenlijst in via healthdata.be of voor de huisartsen die dit wensen, via het Elektronisch Medisch Dossier. Mogelijks volgen nog andere zorgverleners en -organisaties.

 

Op basis van de antwoorden wordt er een overzicht gemaakt van de situatie in België. Deze bevraging maakt het mogelijk om knelpunten in de eerstelijnszorgverlening vroeger te detecteren en hieraan gerichte acties te kunnen koppelen.

 

Als eerstelijnszone krijgen wij twee keer per week een zicht op de noden en behoeften (bvb. nood aan bepaalde personele of andere ondersteuning, nood aan beschermingsmateriaal, …) van deze zorgverleners in onze eerstelijnszone. Hiermee kunnen wij -in samenspraak met de beroepsgroepen- mee zoeken naar lokale en intersectorale oplossingen.

Behoor je tot één van deze zorgverleners? Doe dan zeker mee aan deze bevraging!

 

Heb je nog vragen? Contacteer Stephanie Van Espen of Eva De Medts.

 

Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen, lees je op de website van het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, VIVEL vzw.