Doelgroepen

  • Mensen met al enige ervaring in palliatieve zorgen en die verdieping zoeken rond dit thema
  • Mensen die zin hebben om zich te verdiepen in het thema van palliatieve zorgen
  • Mensen die er mee bezig zijn op hun eigen werk en willen afstemmen met gelijkgezinden
  • Andere zorg- en hulpverleners, leidinggevenden, onderwijs, verpleegkundigen en zorgkundigen

Programma

Datum Titel

di. 7 mrt.

09:00 - 16:00

Verbale en non-verbale communicatie in palliatieve zorgen
Docenten: Jolijn Deceulaer, Karen Segers
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens deze dag focussen we op gesprekstechnieken. We kijken hoe je spreekt met zowel familie als zorgvrager. We verdiepen het voeren van een slechtnieuwsgesprek, waarbij we dit breder bekijken dan enkel de diagnosefase. Tijdens de palliatieve fase zijn er immers heel wat momenten waarop zorgvrager en familie met slecht nieuws moeten omgaan. Verder zoemen we in op het belang van stilte en nabij zijn en de ongemakkelijkheid die we hierbij wel eens ervaren.

ma. 27 mrt.

09:00 - 16:00

Omgaan met waarden, emoties en overtuigingen in palliatieve zorgen
Docenten: Jolijn Deceulaer, Karen Segers
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

De tweede dag kijken we naar heftige emoties die in deze fase vaak spelen en hoe je hiermee op een gepaste manier kan omgaan, met ook voldoende zorg voor jezelf. Emoties zoals machteloosheid, angst, boosheid, ontkenning, enz. komen aan bod. We kunnen deze emoties bij onszelf als zorgverlener ervaren, en zien die ook bij de zorgvragers en hun familie. We leren ons met hen te verbinden op een zachte en toch stevige manier.

We staan stil bij onze eigen overtuigingen en waarden rond leven en dood en rond thema’s die hiermee te maken hebben. Zo leren we beter van waaruit we reageren op bepaalde situaties. Ook tijdens deze dag maken we ruimte om te leren van elkaar. Elke deelnemer kan tijdens een intervisiemoment zijn eigen vragen aanbrengen, zodat we er als groep samen over kunnen spreken en kunnen leren van elkaar en ieders specifieke setting.

Aantal deelnemers

Er kunnen 16 personen deelnemen.

Kostprijs

€160,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Team Communicatie op vormingscentrum-communicatie@hivset.be.

Organisatie: Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout, Hivset
dinsdag 7 maart 2023, 9:00 - 16:00
maandag 27 maart 2023, 9:00
Hivset campus Turnhout, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
€160