2daagse vorming suïcidepreventie voor ouderenbegeleiders

  • 1 juli 2022

Suïcide vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle preventiestrategieën. Daarom biedt de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg meerdaagse vormingen aan voor intermediairs die werken met zowel jongeren, volwassenen als ouderen. Deze vormingen zijn bedoeld voor hulpverleners uit de eerste tot derde lijn. In deze vormingen wordt stil gestaan bij de problematiek en worden handvatten aangereikt om met suïcidale personen om te gaan. Ouderen vormen een risicogroep in verband met zelfdoding. Zelfdoding kadert veelal in een depressief toestandsbeeld. Signalen herkennen van depressie en suïciderisico en gerichte zorg op gang brengen, kan levens redden. De zorg voor depressieve en suïcidale ouderen is vaak zeer veeleisend. Op 22 november & 1december 2022 vindt er een 2daagse vorming suïcidepreventie voor ouderenbegeleiders plaats in Gent. Meer informatie en de inschrijvingslink vind je hier terug.