3-daagse online vorming voor intermediairs die met jongeren werken

  • 26 januari 2021

Veel professionelen komen in contact met jongeren met een verhoogd suïciderisico.

De suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg biedt een 3-daagse vorming aan om hen hierin te ondersteunen.
 

De vorming is bedoeld voor intermediairs die werken met jongeren zoals leerlingbegeleiders uit secundaire scholen en CLB, sleutelfiguren in de leefwereld van jongeren, jeugdhulpverleners uit CGG, JAC, voorzieningen geestelijke gezondheidszorg en bijzondere jeugdzorg.

 
Thema's die aan bod kunnen komen in de vorming zijn:
het suïcidaal proces, signaalherkenning, bespreekbaar maken, risicoformulering, interventies, crisis, opvang nabestaanden, intern suïcidepreventiebeleid,...

Tijdens de vorming gaan we interactief aan de slag. Er is ruimte voor het inoefenen van vaardigheden en uitwisseling van ervaring. 

Meer informatie vindt u hier