6600 Gentenaars krijgen extra prik

  • 14 september 2021

Op basis van het advies van de Task Force vaccinatie maakte de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) al eerder bekend om een extra vaccin aan te bieden aan personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Deze personen maken hierdoor minder antistoffen aan na hun basisvaccinatie met 1 of 2 vaccins. Uit de meest recente wetenschappelijke gegevens blijkt dat het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een toename van antistoffen en een sterkere immuunrespons.

In eerste instantie is de derde prik bestemd voor ongeveer 300.000 à 400.000 patiënten. Het gaat daarbij om:

  • patiënten met aangeboren afweerstoornissen
  • patiënten met chronische nierdialyse
  • patiënten met ontstekingsziekten die medicatie nemen om het immuunsysteem te onderdrukken (bv. ziekte van Crohn, reumatoïde artritis)
  • patiënten die behandeld worden tegen kanker of die er afgelopen 3 jaar een behandeling kregen
  • stamcel - en orgaantransplant patiënten, ook voor de ingreep
  • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

Het kankerregister, de mutualiteiten en de huisartsen selecteren de betreffende patiënten. Patiënten kunnen via myhealthviewer of mijngezondheid nakijken of ze op de lijst staan. Indien dit niet het geval is en men denkt toch recht te hebben op een extra prik, kan vanaf 20 september hierover de huisarts contacteren. Wie op 1 augustus 2021 +12 jaar was, wordt meegenomen voor een derde prik.

In Gent gaat het over een goede 6600 burgers.  Deze burgers worden zo snel als mogelijk uitgenodigd om nog langs te komen in het vaccinatiecentrum. De betreffende patiënten zullen via Vlaanderen een uitnodiging ontvangen (digitaal en per brief) en kunnen zoals voorheen online of via de Gentse vaccinatielijn een afspraak inboeken.

Geraak je niet in het vaccinatiecentrum?

  • Voor wie geen gepaste afspraak meer kan vinden in het vaccinatiecentrum van Flanders Expo, kan vanaf 5 oktober terecht in het vaccinatiepunt van het UZ Gent. We roepen echter iedereen op om zo veel als mogelijk tóch nog in het vaccinatiecentrum langs te komen.
  • Voor wie omwille van verminderde mobiliteit niet langs kan komen, wordt een thuisvaccinatie voorzien. De Gentse huisartsen kregen hierover via de Gentse Huisartsenvereniging richrlijnen.
  • Tot slot zijn er ook specifieke aandoeningen zoals nierdialyse waarbij betreffende patiënten via het ziekenhuis gevaccineerd dienen te worden. De behandelend specialist neemt hierin het voortouw.

Bronnen: