Covid-19 vaccinatie in ELZ Herkenrode

Laat je vaccineren

Vaccinatiecentrum Herkenrode heeft definitief haar deuren gesloten ...
Eerstelijnszone Herkenrode gaat verder met vaccineren tegen covid-19!

Op 31 december 2022 heeft het Vaccinatiecentrum Herkenrode haar deuren gesloten.
De hoge vaccinatiegraad die we in onze regio hebben, willen we natuurlijk behouden!
De Eerstelijnszone Herkenrode zal dan ook blijven instaan voor opvolging en coördinatie rond covid-19.

Momenteel beveelt de Hoge Gezondheidsraad de toediening aan van één jaarlijkse booster (al dan niet aangepast aan de Omikron-variant) in de aanloop naar de winterpiek voor 50-plussers en risicopersonen. Dit biedt volgens de deskundigen voldoende bescherming om sterfgevallen en ziekenhuisoverbelasting te voorkomen. Gelet op dit advies is het niet de bedoeling dat er aan burgers een bijkomende booster wordt aangeboden voor de periode januari – augustus 2023.

Wie komt op dit moment wel in aanmerking voor een covid-19 vaccinatie?

  • Iedereen die nog geen basisvaccinatie ontvangen heeft.

  • Iedereen die reeds een basisvaccinatie ontving en na 3 maanden recht heeft op een eerste boostervaccinatie.

  • Iedere burger die ouder is dan 18 jaar en die reeds een eerste boostervaccinatie ontving VOOR 12 september 2022 en na 3 maanden recht heeft op een boostervaccinatie met een vaccin dat aangepast is aan de Omikron-variant.

Kom je als inwoner van Eerstelijnszone Herkenrode (Alken, Diepenbeek, Hasselt, Herk-de-Stad, Zonhoven) in aanmerking voor een (eerste of booster) vaccinatie tegen covid-19, dan kan je terecht bij de huisarts, de apotheker of via je thuisverpleegkundige (op voorschrift van je huisarts).

Vaccinatie bij je huisarts

Huisartsen kunnen nog steeds vaccinaties tegen COVID-19 kunnen plaatsen.
Neem contact met je huisarts indien je vragen hebt over je COVID-19 vaccinatie, of, indien je nog een vaccinatie wenst te ontvangen.

Vaccinatie bij de apotheker

De COVID-19 vaccinatie bij de apotheker zal enkel geplaatst worden na een afspraak.
Je kan op www.apotheek.be terugvinden bij welke apotheek een vaccinatie mogelijk is.


Meer informatie over covid-19 vaccinatie vind je ook via laatjevaccineren.be

Of bij de Helpdesk Covid via het nummer 078 78 78 50