Wat is de Eerstelijnszone Dender?

Zorg- en hulpverleners die het eerste aanspreekpunt zijn voor zorgvragers, vormen samen de eerste lijn. Om de verschillende hulpvragen beter op elkaar af te stemmen en beter in te spelen op de noden van de lokale bevolking, werden overal in Vlaanderen eerstelijnszones opgericht. Ook bij ons, in de Denderstreek.

Wat is ELZ Dender

De 6 gemeenten van onze zone

Eerstelijnszone Dender is het netwerk voor Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele. De ruggengraat van onze Eerstelijnszone wordt gevormd door de zorgraad. Die bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • De lokale besturen
  • Alle zorg- en hulpverleners die er actief zijn. Denk maar aan de huisartsen, thuiszorgdiensten, apothekers, kinesisten, diëtisten, psychologen, woonzorgcentra, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, ziekenfondsen, OCMW, Huis van het Kind, AZ Sint-Blasius ...
  • De zorgvragers en hun netwerk: mantelzorgers, patiëntenverenigingen, vrijwilligerswerkingen zitten ook mee aan tafel.
Regio

Wat doet de eerstelijnszone voor jou?

  • Voor jou als zorgvrager

Je vindt sneller en beter je weg in het grote aanbod zorg- en hulpverleners. Je weet waar je moet aankloppen en je krijgt de best mogelijke zorg of ondersteuning. We streven ernaar dat jij je verhaal zo weinig mogelijk opnieuw hoeft te doen.
Ook als je geen zorgnood ervaart, helpen we je graag verder met nuttige informatie over gezondheid, welzijn en welbevinden.

  • Voor jou als zorg- of hulpverlener

Jij maakt deel uit van een levendige community. Je bent verbonden met de andere zorg- en hulpverleners uit onze regio. We informeren je, behartigen je belangen en zorgen voor een divers vormingsaanbod.

Hoe werken we samen?

De zorgraad bevordert de samenwerking tussen de verschillende diensten van Eerstelijnszone Dender en hun netwerk. Ze steken regelmatig de koppen bij elkaar. Zo leren ze elkaar beter kennen en kunnen ze beter samenwerken.
We vangen signalen op bij de zorgvragers en mantelzorgers in onze regio en gaan op zoek naar gepaste antwoorden.
We informeren en sensibiliseren onze burgers en zetten aan tot actie. We bundelen de krachten wanneer de situatie daarom vraagt. Denk maar aan de geslaagde COVID-19-vaccinatiecampagne.

Samenwerken

Statuten Eerstelijnszone Dender

De statuten van onze vzw Eerstelijnszone Dender bevatten de regels en afspraken die de basis vormen van onze organisatie. Stel je voor dat onze ELZ een huis is, dan zijn de statuten de blauwdruk waarop dat huis gebouwd wordt.

In onze statuten staat o.a. de naam en zetel van onze vzw, het doel van onze vzw, regels en afspraken m.b.t. onze leden, ons bestuur, besluitvorming, … De meest recente versie van onze statuten werd goedgekeurd door onze Algemene Vergadering van 24 april 2024.

Intern Reglement Eerstelijnszone Dender

Het intern reglement van onze vzw bevat onze huisregels. Het zijn de regels die binnen onze vzw gelden voor het dagelijkse reilen en zeilen.

Het intern reglement vult de statuten aan door meer gedetailleerde richtlijnen te geven over hoe de vzw dagelijks functioneert. Het helpt om een soepele en ordelijke werking van de organisatie te waarborgen, en het geeft ook duidelijkheid aan alle leden over wat er van hen verwacht wordt. De meest recente versie van ons intern reglement dateert van 24 april 2024.