Aanbod in kader van laagdrempelig aanbod psychosociaal welzijn bij jongeren

Laagdrempelige digitale ondersteuning

Awel - https://www.awel.be/
CLB-chat - https://www.clbchat.be/
Overkop-chat - https://overkop.be/chat
JAC -chat - https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
Warme William – podcast/ app - https://www.warmewilliam.be/
Watwat: info voor jongeren https://www.watwat.be/
Online hulp apps voor kinderen/jongeren : Online Hulp apps biedt een wegwijzer aan apps over welzijn en geestelijke gezondheid voor iedereen, ook voor de doelgroep kinderen en jongeren: https://www.onlinehulp-apps.be/apps-overzicht?age=5fd71e208bf7470a0100014c&sort=title&limit=12
 

Eerstelijnspsychologische ondersteuning van minderjarigen en hun context in ELZ Mechelen-Katelijne

Er zijn in de regio verschillende initiatieven die aan laagdrempelig aanbod hebben voor kinderen en jongeren. Het is als professional niet altijd makkelijk te weten naar waar door te verwijzen. Wil je meer info over het aanbod om gericht te kunnen doorverwijzen? Deze link beschrijft de verschillende aanbodsvormen op basis van doelgroep, visie, aanbod,…

https://pangg0-18.be/wp-content/uploads/vergelijkingstabel-eerstelijn-onderscheid-eerste-versus-tweede-en-derde-lijn.pdf

Eerstelijnspsychologen privé

Een overzicht per eerstelijnszone : https://pangg0-18.be/eerstelijnspsychologische-zorg/

Eerstelijnspsycholoog 1 gezin 1 plan in Huis van het Kind Mechelen

De Eerstelijnspsycholoog (ELP) biedt gratis psychologische hulp aan kinderen, jongeren en hun gezin. Samen met jou bekijkt de ELP wat precies jouw hulpvraag is. Indien we jou kunnen helpen, gaan we in maximaal 5 sessies krachtgericht aan de slag . Wanneer er toch meer ondersteuning nodig is, zoekt de eerstelijnspsycholoog mee naar gepaste hulp. Het aanbod is rechtstreeks toegankelijk.

Contact: elp.mechelen@cggdepont.be of T 0470 99 18 77
Locatie: Sociaal Huis- Huis van het Kind , Lange Schipstraat 27 te Mechelen
 

Overkop

Ben je tussen 14 en 25 en heb je een persoonlijke vraag? In een overkophuis kan als jongere gewoon binnen en buiten lopen. Het is een veilige plek waar jee luisteren oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp. 
 

W www.overkop.be
 

TEJO

TEJO biedt in laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.


Contact:  E Info.mechelen@tejo.be of T 015 71 58 96
Locatie: Wollemarkt 34 te Mechelen
W https://tejo.be/tejo-mechelen/
 

JAC

Jongere zijn is niet altijd gemakkelijk. Er gaat vanalles in je hoofd om. De dingen die je meemaakt, maken het niet altijd gemakkelijker. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. En daar heb je recht op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp. Blijf er dus niet mee zitten! Kom naar het JAC!


W https://www.caw.be/jac/
contact: jac@cawboommechelenlier.be of T 015 695 695
Locatie: CAW, Maurits Sabbestraat 119 te Mechelen
 

Algemeen

Ben je op zoek naar een aanbod jeugdhulp in onze regio? https://jeugdhulptrawant.be/wegwijzer.php
Heb je andere vragen of hulp nodig bij je zoektocht naar hulp voor je gezin, kinderen of jongeren? Neem contact op met Huis van het Kind  in je buurt. 


Sint Katelijne Waver via kind@skw.be of 015 30 50 55
Mechelen via huisvanhetkind@mechelen.be of 015 44 52 42