Aanbod psychosociale bijstand

  • 5 oktober 2020

Luisterend oor voor bewoners van voorzieningen

Bewoners in residentiële voorzieningen kunnen in deze bijzondere omstandigheden meer nood hebben aan een luisterend oor. Ze kunnen daarvoor vaak terecht bij hun familie, vrienden en begeleiders. Soms kan het hen ook helpen om met iemand van een externe dienst te praten, die hen een luisterend oor biedt. Om dit externe aanbod bekend te maken bij de bewoners is een beknopte en overzichtelijke flyer gemaakt die voorzieningen kunnen gebruiken in hun eigen communicatiekanalen.

Deze flyer is beschikbaar in pdf-formaat.

Psychosociale ondersteuning van de zorgaanbieders

Het platform www.dezorgsamen.be biedt heel wat praktische tips en tools aan personeel uit de zorg- en welzijnssector en mantelzorgers, om goed voor zichzelf te zorgen, elkaar te ondersteunen en zodoende hun veerkracht te verhogen. 

Er is ook een breed beschikbaar hulpaanbod uitgebouwd, gaande van zelfzorg tot laagdrempelige eerstelijnshulp tot meer intensieve psychologische hulp. Meer informatie en materialen werden verzameld op de website van het departement WVG.

Algemene psychosociale bijstand op de eerste lijn

CAWIedereen kan bij het Centruw Algemeen Welzijnswerk (CAW) gratis terecht met vragen over problemen binnen de relatie, schuldproblemen, persoonlijke en psychische problemen, problemen tgv. verliesverwerking, enz. Het CAW is te bereiken op het het nr. 0800-13 500 op weekdagen tussen 9u en 17u, via chat op weekdagen tussen 11u en 20u www.caw.be of via mail.

Samenwerking zorgraden - mobiele support CGG - mobiele teams infectiepreventie

De mobiele teams infectiepreventie en het Outbreak Support Team (OST) zullen bij de plaatsbezoeken aan de WVG voorzieningen aandacht hebben voor het psychosociaal welzijn van de medewerkers. Tijdens hun plaatsbezoeken aan of bij een telefonisch contact met de getroffen voorzieningen kunnen de mobiele teams infectiepreventie en het OST een inschatting maken van de noden naar psychische ondersteuning van de personeelsleden. Deze ondersteuning kan via de mobiele support van de CGG worden aangeboden.