Aandacht voor mantelzorgers

  • 28 april 2020

Een opiniestuk van Steunpunt Mantelzorg, Coponcho en Liever Thuis LM i.v.m. de aandacht voor mantelzorgers tijdens de coronacrisis. 

Op de website van Liever Thuis LM zijn de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid voor mantelzorgers overgenomen, samen met een tekst die de richtlijnen helder toelicht.