Aandachtspunten in het Groeipakket

  • 28 juni 2021

Graag brengen we je op de hoogte van enkele aandachtspunten voor het Groeipakket, hieronder opgelijst:

1. Wat zijn de tewerkstellingsvoorwaarden voor studenten tijdens het schooljaar en de schoolvakantie?

Nu de schoolvakantie voor de deur staat en veel studenten zullen werken in de zomermaanden, willen we nog even de tewerkstellingsvoorwaarden voor studenten en schoolverlaters op een rij zetten.

De student/schoolverlater behoudt zijn recht op Groeipakket als:

  • de tewerkstelling binnen een studentenovereenkomst niet meer dan 475u bedraagt per jaar
  • de 'gewone' tewerkstelling niet meer dan 80u per maand bedraagt (= alle tewerkstellingscontracten die geen studentenovereenkomst zijn)

! De beide tewerkstellingen (studentenovereenkomst + gewone tewerkstelling) mogen gecombineerd worden.  Ze worden elk afzonderlijk getoetst aan de geldende norm.

OPGELET:

  • Als de student meer dan 475 uur werkt met een studentenovereenkomst, telt de tewerkstelling vanaf het 476ste uur mee voor de 80 uren-regel per maand. De uitbetaler baseert zich hiervoor op de kwalificatie van de RSZ.
  • De evaluatie gebeurt maand per maand.  Als de 80u in een maand overschreden is, dan zal enkel die maand terug gevraagd worden.
  • De student/schoolverlater mag geen sociale uitkering ontvangen, zoals bv. een werkloosheidsvergoeding.
  • Wie werkt als zelfstandige en geen bijdragen verschuldigd is als zelfstandige in hoofdberoep, mag deze activiteit onbeperkt uitoefenen.

Deze regels tellen het hele kalenderjaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen schoolmaanden en vakantiemaanden. Binnen het Groeipakket geldt geen inkomensnorm.


2. Wanneer start de nieuwe schooltoeslagronde voor het schooljaar 2021-2022?

Vanaf september 2021 zal elke uitbetaler van het Groeipakket kunnen starten met het onderzoek naar de schooltoeslag voor het schooljaar 2021-2022. Dit gaat automatisch. Het gezin hoeft zelf niets te doen. De brief die het gezin krijgt bij een uitbetaling, geldt als bewijs dat men de schooltoeslag ontvangen heeft.

Gezinnen met vragen over de schooltoeslag zijn steeds welkom op een lokale zitdag Groeipakket. Per locatie waar we een spreekuur houden, voorzien we een zomerpublicatie op maat om promotie te maken in een gemeenteblad, op de website, op infoborden of in een nieuwsbrief. In bijlage vind je hiervan een voorbeeld. Wil je ook graag de zitdagen in je buurt bekendmaken? Geef ons dan een seintje en we bezorgen je de publicatie voor jouw regio.

Meer informatie over de schooltoeslag vind je op www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/schooltoeslag.


3. IVT/IT - Wat is de impact van de verlaging van de leeftijdsgrens voor het ontvangen van een inkomensvervangende tegemoetkoming/integratietegemoetkoming op de zorgtoeslag?

Personen met een handicap kunnen sinds kort een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming (IT) ontvangen vanaf 18 jaar. Vroeger was dit pas mogelijk vanaf 21 jaar. Deze nieuwe federale regel zorgt voor een samenloop met de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Als beide voordelen (tegemoetkoming en zorgtoeslag) tegelijk betaald werden, zal het bedrag van de zorgtoeslag, dat teveel betaald werd sinds 01/06/2021, afgehouden worden van de tegemoetkoming die verschuldigd is vanaf deze datum. Gezinnen hoeven dit niet zelf terug te betalen. Alles wordt onderling geregeld tussen de betrokken administraties.  

Wat kan je doen om gezinnen wegwijs te maken in het nieuwe systeem?

  • Meer uitleg vind je op www.groeipakket.be/verlaging-leeftijdsgrens-ivt-it-vanaf-18-jaar.
  • Maak gezinnen erop attent dat ze best nagaan wat ze allemaal ontvangen voor de ondersteuningsbehoefte van hun kind. Het is belangrijk dat ze informeren bij de dienst die het voordeel toekent of ze dit nog kunnen blijven ontvangen als hun kind ook recht heeft op een tegemoetkoming. De basisbedragen in het Groeipakket kunnen wel nog verder betaald worden tot de leeftijd van 21 jaar zolang het kind nog een geldige beslissing heeft voor de zorgtoeslag.  
  • Meer uitleg over de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte vind je op www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/zorgtoeslag-ondersteuningsbehoefte.

4. Hoe kunnen gezinnen telefonisch nog sneller in contact komen?

Het telefoniesysteem van FONS is vernieuwd! Elk FONS-team is genummerd en gezinnen kunnen dat nummer ingeven bij het bellen. Zo komen ze rechtstreeks bij het team dat hun dossier behartigt. Het teamnummer vind je op de brieven of in het e-mailadres van de consulenten.

OPGELET: Het nummer 078 79 00 07 van FONS zal tussen 12 juli en 15 augustus enkel van 8u tot 13u bereikbaar zijn.