Aangepaste werking CAW in tijden van COVID-19

 • 3 april 2020

Maatregelen CAW Oost-Vlaanderen

Zoals iedereen ondervinden ook wij als CAW Oost-Vlaanderen duidelijke impact van het nieuwe coronavirus en alle maatregelen die daarmee gepaard gaan. Daarom passen we tijdelijk hier en daar onze werking en aanpak aan. We streven daarbij naar een evenwicht tussen enerzijds het verzekeren van onze dienst- en hulpverlening en anderzijds het respecteren van de nodige (overheids)maatregelen voor onze cliënten en medewerkers. En we roepen iedereen (medewerkers, cliënten, samenwerkingspartners ...) op om zorg te dragen van zichzelf en iedereen rondom hen.

Een overzicht van de voornaamste tijdelijke aanpassingen, d.d. 02 april 2020. De maatregelen gelden tot en met 19 april 2020.

 • Al onze hulpverleners blijven aan het werk en blijven bereikbaar voor onze cliënten. Onze dienst- en hulpverlening gebeurt zoveel mogelijk vanop afstand (via telefoon, e-mail, chat …). We gaan dus niet langer op huisbezoek en organiseren geen vrije spreekuren meer. (Bij het Crisisteam, het Onthaal, de Inloopcentra, de Opvangcentra, het Vluchthuis en de Nachtopvang blijven we cliënten – fysiek – zien want bij deze werkingen is het gewoonweg onmogelijk om alle fysiek contact te vermijden. Het spreekt voor zich dat we daarbij de nodige voorzorgsmaatregelen volgen.)
 • Omdat we het zeer belangrijk vinden om de nodige kwaliteit aan de dag te blijven leggen in onze dienst- en hulpverlening, krijgen alle medewerkers die nu vanop afstand hun cliënten bijstaan, minimale richtlijnen mee. Deze tijden vragen een nieuwe aanpak en we doen er alles aan om ons zo goed en snel mogelijk aan te passen.
 • Met al je (nieuwe) hulpvragen kan je nog steeds terecht op ons vertrouwde nummer 0800 13 500.
 • Onze werking in onze inloopcentra passen we grondig aan.
  Details per locatie:
  • In ons inloopcentrum in Sint-Niklaas bieden we enkel nog individuele dienstverlening (douchen en de wasmachine gebruiken) aan.
  • In Gent houden we – samen met de lokale overheid en andere samenwerkingspartners – drie inloopcentra open (Pannestraat 1, Parnassus (Oude Houtlei 122) en Sportarena Tolhuis (Tolhuislaan 77)) voor chronische daklozen en met een georganiseerde instroom.
  • Zo kunnen we het aantal gebruikers beperken en de ‘social distancing’-voorzorgsmaatregel respecteren. Afhankelijk van de locatie zullen bezoekers hun was kunnen doen en/of kunnen douchen. Er wordt ook een warme maaltijd aangeboden.
  • Ons inloopcentrum in Ninove is gesloten.
 • Alle groepssessies en -bijeenkomsten met cliënten worden geannuleerd.
 • Onze opvangcentra voor dak- en thuislozen blijven open, maar alle groepsactiviteiten en -momenten worden geannuleerd. De tv-zalen en gezamenlijke keukens worden dus niet meer collectief gebruikt. (Er kunnen afspraken gemaakt worden zodat cliënten om beurt bv. de gezamenlijke keuken kunnen gebruiken als ze nergens anders kunnen koken.)
 • In de Nachtopvang brengen we voortaan één cliënt, koppel of gezin per kamer onder en worden alle groepsmomenten geannuleerd.
  • In de Nachtopvang in Aalst voorzien we nu meer kamers om de afstand tussen cliënten te garanderen. De capaciteit is verhoogd tot 12 plaatsen.
  • De Winternachtopvang in Gent wordt verlengd zo land de crisis aanhoudt. Er is nu een capaciteit van 90 kamers verspreid over meerdere locaties.
 • Rond de opvang en quarantainemaatregelen voor dak- of thuisloze mensen worden per eerstelijnszone of bundeling er van afspraken gemaakt tussen ziekenhuizen, lokale besturen en de schakelzorgcentra in oprichting.
 • Ons Vluchthuis voor slachtoffers van ernstig geweld blijft open.
 • Onze werking in de gevangenissen verloopt momenteel zoveel mogelijk telefonisch en online. Er zijn geen face-to-facegesprekken meer mogelijk. Gedetineerden kunnen ons via een gratis nummer bereiken en we vragen de gevangenissen om het bellen naar dat nummer zoveel mogelijk te faciliteren.
  Alle groepsactiviteiten en activiteiten van familie- en kinderbezoek zijn in overleg afgelast.
 • Onze Bezoekruimtes zijn gesloten. Onze hulpverleners nemen contact op met cliënten voor de noodzakelijke ondersteuning.
 • We zetten alles op alles om – ook op termijn – zeker de volgende werkingen te blijven garanderen: het Crisisteam, het Onthaal, de Inloopcentra, de Opvangcentra, het Vluchthuis en de Nachtopvang.
 • Om zichzelf en anderen te beschermen hebben we beslist dat vrijwilligers in de risicogroepen niet langer hun engagement mogen opnemen. Ook stages zetten we tijdelijk stop (alvast tot het einde van de paasvakantie, 17 april 2020).
 • Onze medewerkers wonen geen overlegmomenten op locatie meer bij en wij annuleren zelf ook de overlegmomenten die we met externen gepland hadden. We maken maximaal gebruik van telefoon, e-mail, videoconferences (Skype).