Aanmeldingsformulier voor zorgverleners

Ga eerst na of je op de lijst staat!

Via www.myhealthviewer.be of www.mijngezondheid.belgië.be kan je als zorgverlener zelf nakijken of je reeds in aanmerking komt voor een boostervaccin en dus om uitgenodigd te worden in het vaccinatiecentrum.

Hoe?

Dit kan door te navigeren naar "Mijn covid-19 info" > "Uitnodigingen". Indien je in aanmerking komt, zie je bovenaan een tweede nieuwe activatiecode, dat is voor het boostervaccin. Je kan ook zien door welke bron en wanneer je werd geactiveerd. Als je status 'Geactiveerd' staat, zal je zodra er voldoende tijd verstreken is na jouw basisvaccinatie een uitnodiging ontvangen. Hou er echter rekening mee dat de timing van jouw uitnodiging natuurlijk ook nog kan verschillen afhankelijk van het aantal vaccins dat het vaccinatiecentrum kan verdelen en van de planning.

Inschrijvingsformulier

Sta je niet op de lijst? Vul dan dit inschrijvingsfomulier in!

Opgelet! Om misbruik te vermijden zal je het indienen van dit formulier nog gecontacteerd worden om een bewijsstuk in te dienen van je activiteiten als zorgverlener. Pas nadien kan een afspraak gemaakt worden.

Hoe komt het dat je niet op de lijst staat?

Sta je niet opgegeven voor een boostervaccin maar meen je toch deel uit te maken van de doelgroep? Er zijn meerdere mogelijke oorzaken waarom je nog geen uitnodiging ontving:

  • Je initiële vaccinatieschema (1e en 2e prik) werd nog niet afgewerkt. Neem in dat geval contact op met je vaccinatiecentrum om het vaccinatieschema af te werken.
  • Je laatste prik is nog niet lang genoeg geleden om in aanmerking te komen voor een boostervaccin.
  • Het vaccinatiecentrum is nog volop bezig met het uitnodigen van personen die vóór jou of samen met jou ook in aanmerking komen.
  • De zorgvoorziening waar je werkt voorziet een collectief vaccinatiemoment waardoor het niet voorzien is dat je via het vaccinatiecentrum gevaccineerd zal worden. Vraag dit na op je werk.