Aanpak Oekraïense vluchtelingen in Eerstelijnszone Gent

Klik hier voor het overzicht.

Anticiperend op de instroom van ontheemden uit Oekraïne heeft de Europese Unie bij besluit van 4 maart 2022 het tijdelijk beschermingsstatuut geactiveerd. Het gaat om het bijzonder statuut van tijdelijk ontheemde. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft hiervoor een registratiecentrum geopend in Brussel op de Heizel in Paleis 8. De registratieprocedure kan je hier raadplegen.

De oorlogssituatie, getuige zijn van geweld, je land plots moeten verlaten, de vele vragen die je hebt. Voor vluchtelingen, ook die uit het Russisch oorlogsgeweld in Oekraïne staat de mentale gezondheid en het psychisch welbevinden enorm onder druk. Daarnaast spelen er gevoelens van angst, bezorgdheid en onzekerheid. Welke ondersteuning er beschikbaar is, vind je hier terug.

Gezinszorg voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen kunnen van zodra ze geregistreerd zijn (men ontvangt in principe bij registratie een attest van tijdelijke bescherming) een beroep doen op het volledige aanbod gezinszorg voor nodige zorg en ondersteuning. Meer informatie hierover kan je hier terugvinden.

Lokale coördinatie

De Stad Gent heeft een coördinatiecel opgericht die de lokale coördinatie van Oekraïense vluchtelingen op zich neemt. Deze cel bestaat uit verschillende kernteams die verschillende domeinen zullen vastpakken. Eerstelijnszone Gent sluit aan bij het kernteam gezondheid. Informatie is ook terug te vinden op de website van Stad Gent via https://stad.gent/nl/oekraine.

Vrijwillige terugkeer naar Oekraïne

Klik hier voor meer informatie.

Sociaal onthaal Campus Prins Filip

Op de Campus prins Filip (Offerlaan 264, 9000 Gent) wordt vanaf 31 maart een breed onthaal georganiseerd voor Oekraïense vluchtelingen die toekomen in Gent. Klik hier voor verdere informatie.

Informatie voor zorgverleners

CIT Oekraïene - alle noodzakelijke info voor de vluchteling in één app

Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering lanceert een Oekraïne-versie mobiele app Crisis Information Translated (CIT). Hiermee biedt het Agentschap de Oekraïense vluchtelingen informatie over verblijf in België, toegang tot zorg, werk en onderwijs. De info is beschikbaar in het Oekraïens, Nederlands, Engels, Frans en Russisch. Daarnaast krijgen gebruikers ook info over Nederlands leren. De app is gratis beschikbaar via de App Store en Google Play

Dringende medische hulp is mogelijk voor de Oekraïense vluchtelingen in afwachting van het openen van een ziekteverzekering. DMH is dus voor personen die Oekraïne hebben verlaten wegens de oorlog en aan het OCMW verklaren dat zij aanspraak (zullen) maken op het statuut tijdelijke bescherming (TB). Meer informatie vind je hier terug.

Door het specifieke statuut van ontheemden komen de Oekraïense ontheemden voor elke vorm van ondersteuning in aanmerking, ook voor ondersteuning waarvoor ze normaal gezien moeten voldoen aan de voorwaarde van voorafgaand verblijf (minstens vijf jaar in België verblijven). Ze moeten wel, zoals iedereen, erkend worden als persoon met een handicap, voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden en de algemeen geldende procedures doorlopen. Lees hier meer.

Vertalingen van brochures en documenten

Hier kan je brochures en documenten terugvinden die vertaald zijn in het Oekraïens.