Aanspreekpunt van DITO voor alle vragen rond handicap

  • 3 augustus 2022

pdf bestandFlyer Wegwijzer_west-vlaanderen.pdf (5.89 MB)

Wat is de wegwijzer? Dit is een toegankelijk aanspreekpunt van DITO voor alle vragen rond handicap.

Wij gaan op zoek naar antwoorden op vragen die personen met een handicap of hun netwerk kunnen hebben. Wij leggen in mensentaal alle rechten, plichten en procedures uit die horen bij het domein personen met een handicap. We brengen, indien nodig, de mensen rechtstreeks in contact met de gepaste dienst of organisatie.

Is er ondersteuning nodig in het dagelijks leven? We zoeken samen met de persoon uit op welke budgetten, hulpmiddelen, voordelen of tegemoetkomingen ze recht kunnen hebben. We begeleiden ook bij het zoeken naar gepaste ondersteuning, of de persoon nu al een budget heeft of niet. Ook bij problemen en vragen rond wonen en werken helpen we graag verder. Ondersteuning nodig bij vrije tijd? Dito biedt een uitgebreid vrijetijdsaanbod aan. Zo willen we garanderen dat iedereen een boeiend sociaal leven kan uitbouwen ondanks zijn/haar beperking. We zoeken ook samen andere activiteiten in de buurt die bij de persoon zijn interesses aansluiten.

 

Hoe begeleiden we?

  • Individuele begeleiding: iedereen kan ons steeds individueel contacteren met hun vraag. Bv. Er is ondersteuning nodig in de zoektocht hoe de zorg kan georganiseerd worden in afwachting van een PVB? De wegwijzer zoekt het uit.
  • Infosessies: op regelmatige tijdstippen bieden we infosessies aan op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Deze infosessies kunnen onder meer gaan over de persoonsvolgende financiering, maar ook heel wat andere thema’s passeren de revue. Suggesties voor een thema? Laat het ons dan zeker weten!
  • Op weg-groepen: is er nood aan zorg en ondersteuning? Hoe kan de persoon dit concreet organiseren? Hierover nadenken en deze vragen beantwoorden is niet altijd makkelijk. Wij helpen de persoon met een beperking ‘op weg’ bij dit proces. Wij niet alleen, de deelnemers leren ook van elkaar door ervaringen te delen. In kleine groepen gaan we samen aan de slag, zo kan iedereen ook van elkaar bijleren. Het kan bovendien een voorbereidend traject zijn op de aanvraag van een persoonsvolgend budget.