Aanvraag en verdeling beschermmateriaal Beernem

Beste zorgverstrekker werkzaam in Beernem,

 

Er is momenteel een grote nood aan beschermmateriaal voor allerhande zorgberoepen.  Jullie contacteerden ons hiervoor reeds in de laatste 2 weken.

 

Wat het aanvragen van beschermmateriaal betreft ontvingen we vandaag onderstaande melding via de dienst noodplanning van de gouverneur van West-Vlaanderen:

 

Minister De Backer heeft de opdracht gekregen om de tekorten aan beschermingsmiddelen en andere in kaart

te brengen en te remediëren. Men heeft hiertoe een groep experten aangetrokken die er op korte termijn in

geslaagd zijn om een éénduidige toegangspoort te maken.

 

Voor diegenen die nood hebben aan middelen is deze toegangspoort van toepassing voor geneesmiddelen,

mondmaskers, intubatiemateriaal, beademingstoestellen en onderdelen, ontsmettingsmiddelen,

COVID-detectiesets, handschoenen, beschermende kleding, beschermbillen, etc. Heel breed dus.

Alle hulpvragers (zorgberoepen) worden gevraagd om rechtstreeks hun noden door te geven

via het volgende webformulier:

 

https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request/latest?lng=nl

 

In functie van de beroepsgroep zullen de aanvragen dan doorgestuurd worden naar de bevoegde overheid.

 

  • Mag ik vragen om uw noden vanaf heden rechtstreeks door te geven via bovenstaand webformulier

(ctrl + klikken om de koppeling te openen).

 

Wat de verdeling van materiaal betreft ontvingen we als gemeente de procesflow voor de ‘verdeling van materiaal vanuit een provinciaal depot i.k.v. de coronacrisis’ (dit is geldig voor alle leveringen vanaf 28.03.2020).

WE40 verdeling materiaal Beernem
  • De civiele bescherming staat in voor de levering aan ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, schakelzorgcentra (= in voorbereiding, maar kunnen mogelijks ook opgestart worden)
  • De hulpverleningszone staan in voor de levering aan de 112 (ziekenwagens)
  • De steden en gemeenten staan in voor het ophalen in het provinciaal depot voor alle andere doelgroepen uit de prioriteitenlijst die opgemaakt werd door de Risk Management Group.

Van zodra we als gemeente een levering mogen ophalen zullen we de desbetreffende doelgroep in kennis stellen van het lokaal afhaalpunt en daar de nodige info over bezorgen.

Er zal verdeeld worden a.d.h.v. de verdeelsleutel van de federale en de Vlaamse overheid, die ons dan ter beschikking zal gesteld worden.

 

BELANGRIJK : WIJ HEBBEN NIET VAN IEDERE BEERNEMSE ZORGVERSTREKKER EEN MAILADRES. DAAROM WORDT DEZE MAIL NAAR U VERSTUURD, OMDAT U REEDS EERDER EEN VRAAG AAN ONS STELDE IVM MONDMASKERS.

WE STUREN DEZE MAIL OOK NAAR EEN ALGEMEEN CONTACTADRES/PERSOON VAN UW ZORGORGANISATIE/-BEROEP. AAN DEZE WORDT GEVRAAGD OM DEZE MAIL DOOR TE MAILEN NAAR HUN ACHTERBAN ZODAT IEDEREEN OP DE HOOGTE GESTELD WORDT.

WE DANKEN U HIERVOOR EN HOPEN VIA DEZE WEG ALLE BETROKKENEN VAN ZORGBEROEPEN IN ONZE GEMEENTE TE KUNNEN BEREIKEN.

(ALS BIJLAGE EEN EXCELL LIJST WAARIN U KUNT ZIEN WIE WE VIA DEZE MAILING CONTACTEREN GERANGSCHIKT PER ZORGBEROEP).

 

Hou u intussen goed en met heel veel respect en dank voor wat jullie allen momenteel bewerkstelligen voor de bevolking.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jos Sypré 
burgemeester