Actie gebruikersparticipatie ELZ Gent

In de actiegroep gebruikersparticipatie zal in eerste plaats worden nagedacht over mogelijkheden om burgers écht inspraak te geven binnen ELZ Gent.

De trekkers zijn Michèle Van Elslander van het Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (PLAZZO) en Leen Van Zele (stad Gent). Heb je een vraag of opmerking? Je kan eenvoudig een mailtje sturen door op onderstaande knop te klikken.

Ondertussen zijn reeds een aantal stappen gezet:

  • Er werd een invulling gegeven aan de cluster "personen met een zorg- en ondersteuningsnood", waar een vertegenwoordiging zal voorzien worden door de patiëntenverenigingen, mantelzorgverenigingen en PLAZZO. Over de samenstelling van de zorgraad zal gestemd worden op het veranderforum van 13 juni 2019.
  • De klankbordgroep van patiëntenverenigingen die reeds bestond binnen de Deel-SEL Gent zal blijven bestaan, maar nu in functie van de zorgraden. Er zal een nieuwe oproep gebeuren om mensen warm te maken hieraan deel te nemen. De klankbordgroep zal vóór de zorgraad samenkomen ter voorbereiding. Er zal bovendien ook tussendoor met de mantelzorgverenigingen afgestemd worden hierrond. 
  • Er werd een projectvoorstel ingediend bij de Koning Boudewijnstichting voor de oproep rond gezondheidsvaardigheden. Indien dit begin juni 2019 wordt goedgekeurd zullen we vanaf september 2019 starten met leernetwerken voor gezondheids- en welzijnswerkers. Deelnemers krijgen aan de hand van het werkboek gebruikersparticipatie tips en tricks om actief met gebruikers aan de slag te gaan en ondernemen verschillende acties ter verhoging van de toegankelijkheid van de eigen organisatie of praktijk.