Actie mantelzorg binnen ELZ WE40

Werkgroep "actie mantelzorg" binnen ELZ WE40

ELZ WE40 wil in 2021 inzetten op mantelzorg!

 

Tijdens de corona-lockdown werden mantelzorgers enerzijds – meer dan terecht! – gelauwerd om hun cruciale rol in de zorg, anderzijds bleef een duidelijk beleid met aandacht voor de mensen in een zorgsituatie uit.
Een greep uit de talloze vragen:

Hoe kan ik de zorg blijven opnemen en mij aan de maatregelen houden?
Telt mijn mantelzorg-verplaatsing als essentieel of kan ik beboet worden?
Waar vind ik een luisterend oor?
Welke diensten kan ik inschakelen om de (mantel)zorg nog beter te organiseren?

Meer hierover kunt u lezen in het onderzoek “De beleving van mantelzorgers in tijden van COVID-19” of op www.mantelzorgers.be .

 

Op lokaal niveau willen we als eerstelijnszone ervoor zorgen dat ondersteuning en waardering meer is dan louter lovende woorden.
Hiervoor stelden we een werkgroep samen met geëngageerde personen die mee willen helpen denken over hoe we dit zullen aanpakken.

 

 • Wat willen we met de actie bereiken?

  • Uiteindelijke doel: De mantelzorger heeft toegang tot een aanbod aan ondersteuning, over verschillende organisaties en gemeentes heen. Op die manier wordt hij versterkt worden in zijn rol. Het is de bedoeling dat de mantelzorger dit aanbod vlot vindt op een centrale plaats. Ook de toeleiders vinden hun weg & het begrip ‘mantelzorg’ raakt meer bekend.
  • We willen dit bereiken, door o.a.:
   • Het aanbod rond het thema 'mantelzorg' in kaart brengen en dit bekend te maken.
   • Waar mogelijk stemmen we het aanbod op elkaar af.
   • Peilen naar prioriteiten mantelzorgbeleid WE40
   • Samenwerking met intergemeentelijke preventiewerker rond dit thema
   • Info over mantelzorg tot bij de burger brengen
   • Netwerkmoment organiseren: aanbod kenbaar maken, samenwerking bevorderen
   • Op lange termijn: klankbordgroep van (ex)mantelzorgers oprichten
  • Deze actie kadert in het actieplan van ELZ WE40, dit kunt u hier raadplegen.

Brochure mantelzorg

pdf bestandMantelzorgbrochure.pdf (1.12 MB)

Wens je onze brochure in een andere taal te lezen, dan kan je het document opladen in google translate.

Kernteam actie mantelzorg

 • Michelle Roels (coördinator ELZ WE40)
 • Bert Verschingel (bestuurslid ELZ WE40, cluster PZON)

Samenstelling werkgroep mantelzorg

 • Jana Syoen (intergemeentelijke preventiewerking)
 • Bert Verschingel (Samana, bestuurslid ELZ WE40)
 • Sarah Van den Bogaert (Coponcho)
 • Naomi De Bruyne (Steunpunt Mantelzorg)
 • Mario Schelfhout (Liever Thuis LM)
 • Eric Vandamme (mantelzorger, bestuurslid Samana)
 • Griet Depraetere (mantelzorger, bestuurslid ELZ WE40)
 • Anja Bardyn (lokaal bestuur Zedelgem, bestuurslid ELZ WE40)
 • Emma Soenens (OC Cirkant)
 • Paul Storme (lokaal bestuur Jabbeke, bestuurslid ELZ WE40)
 • Michelle Roels (coördinator ELZ WE40)