Actie regie over eigen zorg

Werkgroep "Actie regie over eigen zorg" binnen ELZ WE40

Binnen eerstelijnszone WE40 gaan we naast onze werking rond covid, ook aan de slag rond een aantal thema’s die leven in onze regio. Heel wat andere facetten binnen zorg en welzijn zijn immers ook nog steeds actueel.

Zo is één van onze doelen om in 2021 te werken rond ‘Regie over eigen zorg’.

 

Enkele bedenkingen, vragen die jullie misschien bekend in de oren klinken:

Voor velen onder jullie klinkt ‘regie in handen van de persoon met zorg- en ondersteuningsnood’ als muziek in de oren. Of misschien sta je als organisatie nog in de kinderschoenen hiervan?

Of heb je als persoon met zorg en ondersteuningsnood het gevoel dat je helemaal niet gehoord, begrepen wordt. Of juist wel?

De persoon weet soms vaag ergens van het bestaan van een plan, een fiche, een (be)handelplan… als resultaat.

Hoe zetten we dit om? Hoe voelt de persoon zich daar zelf bij? Hoe gaan we als dienst, organisatie, hulpverlener, om met regie in handen van de persoon zelf? Op welke manier neemt en krijgt de persoon een stem?  Hoe merken we dat de persoon zelf aan het stuur zit van zijn leven, zijn plan?

Hoe dragen we hier aan bij? Hoe kunnen we leren van elkaar?

 

Uit onze omgevingsanalyse bleek dat de nood ervaren werd om hierrond aan de slag te gaan.

 

Met het kernteam gingen we hier dieper op in.

Er werd besloten om een werkgroep op te richten die heel concreet aan de slag kan met dit thema.

Ons doel is een diverse, maar werkbare, werkgroep samen te stellen met expertise vanuit verschillende hoeken.

 

 

 ​​​​​​Het uiteindelijke doel? Zelfregie gaat over het richting geven aan je leven, ook als je een beroep op anderen moet doen voor steun bij je zelfredzaamheid of participatie. Het gaat dus om zelf bepalen, niet om zelf doen. Dat betekent dat mensen binnen de grenzen van wat er mogelijk is, eigenaarschap houden. Het is deze maatschappelijke verandering die we willen bekomen en behouden.

 • We willen dit bereiken, door o.a. een lerend netwerk te creëren, gerichte acties op te zetten i.k.v. bewustwording en informatiedeling.
 • Deze actie kadert in het actieplan van ELZ WE40, dit kunt u hier raadplegen.

Kernteam

 • Michelle Roels (coördinator ELZ WE40)
 • Sofie De Ruyter (bestuurslid ELZ WE40, cluster optioneel, VAPH)
 • Anja Bardyn (bestuurslid ELZ WE40, cluster lokale besturen)

Samenstelling werkgroep regie over eigen zorg

 • Anja Bardyn (bestuurslid ELZ WE40, lokaal bestuur)
 • Sofie De Ruyter (bestuurslid ELZ WE40, VAPH, DOP WVL)
 • Bruno Vandemoortel (ouderensector)
 • Veerle Vandermeersch (DOP WVL, VAPH)
 • Griet Masureel (VAPH)
 • Kathleen Schillewaert (thuisverpleging)
 • Kathy Renaudin (CAW)
 • Nina Danneels (bestuur ELZ WE40, perinatale zorg)
 • Marieke Vanbelle (bestuur ELZ WE40, DMW)
 • Michelle Roels (coördinator ELZ WE40)