Actie samenwerking 1ste lijn - 2de lijn binnen ELZ WE40

Werkgroepen samenwerking 1ste - 2de lijn

Binnen eerstelijnszone WE40 gaan we naast onze werking rond covid, ook aan de slag rond een aantal thema’s die leven in onze regio. Heel wat andere facetten binnen zorg en welzijn zijn immers ook nog steeds actueel.

Zo is één van onze doelen om in 2021 te werken rond de samenwerking tussen 1ste en 2de lijn.

 

Uit onze omgevingsanalyse bleek dat de nood ervaren werd om hierrond aan de slag te gaan. Zaken als opname- en ontslagmanagement, medicatie en informatieverlies (zowel tussen zorgverleners onderling als tussen de persoon met zorg- en ondersteuningsnood en de zorgverlener) kwamen naar voor.

 

Met het kernteam gingen we hier dieper op in.

Er werd besloten om, gezien de eigenheden van de sectoren, 2 werkgroepen op te richten die heel concreet aan de slag kunnen rond dit thema:

 • Werkgroep thuiszorg – 2de lijn (opstart maart 2021)
 • Werkgroep WZC – 2de lijn (opstart 2de helft 2021)

 

In eerste instantie gaan we aan de slag met de werkgroep ‘thuiszorg – 2de lijn’.
Ons doel is een diverse, maar werkbare, werkgroep samen te stellen met expertise vanuit verschillende hoeken.

 

Wat willen we met de actie bereiken?

Uiteindelijke doel: We hebben als doel dat de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood ervaart dat er samenwerking is tussen verschillende zorgpartners over hun dossiers.
De informatie die men krijgt dient eenduidig te zijn en het is absoluut niet de bedoeling dat de persoon twee verschillende (tegenstrijdige) verhalen te horen krijgt over zijn zorgvraag of juist herhaaldelijk zijn verhaal dient te doen.

We willen dit bereiken, door in eerste instantie in te zetten op praktische zaken, ‘quick wins’.

 • Signalen, knelpunten omzetten in verbeterplannen
 • Overleg faciliteren tussen eerste lijn en ziekenhuis(netwerken) en het regionaal zorgplatform
 • Bevragingen om zo de signalen te op te vangen (wat leeft er?)

Deze actie kadert in het actieplan van ELZ WE40.

Kernteam actie samenwerking 1ste lijn - 2de lijn

 • Michelle Roels (coördinator ELZ WE40)
 • Matthias Donckerwolcke (bestuurslid ELZ WE40, cluster zorg)
 • Marieke Vanbelle (bestuurslid ELZ WE40, cluster welzijn, GBO)
 • Virginie Cappelle (2de lijn)

Samenstelling werkgroep 1ste-2de lijn

 • Matthias Donckerwolcke (bestuurslid ELZ WE40, apotheker)
 • Virginie Cappelle (2de lijn)
 • Marieke Vanbelle (bestuurslid ELZ WE40, DMW, GBO)
 • Hilde Versteele (bestuurslid ELZ WE40, lokaal bestuur, GBO)
 • Dr. Lloyd Remaut (huisarts)
 • Renilde Vanneste (zelfstandig thuisverpleegkundige)
 • Willem Huyst (thuisverpleging organisaties)
 • Emma Soenens (VAPH-sector)
 • Katrien Devriese (VAPH-sector)
 • Katrien Timmerman (diensten gezinszorg)
 • Ronny Van Waetermeulen (bestuurslid ELZ WE40, kinesitherapeut)
 • Michelle Roels (coördinator ELZ WE40)