Actie beleidssignalen ELZ Gent

In de dagelijkse werking vangen praktijkwerkers via allerlei bronnen signalen op. Ze vernemen problemen rechtstreeks van de betrokkenen of ervaren de knelpunten zelf. Het is belangrijk dat die signalen opgevangen worden en er oplossingen voor de knelpunten gevonden worden. Stoot u als eerstelijnshulpverlener op structurele knelpunten of signalen? Dan kunnen die doorgegeven worden aan de signaalcoördinator voor het thema gezondheid (Leen Van Zele) via het formulier pre-signalen Zorg op www.beleidssignalen.be/signaalcoördinatoren.

Wat is een signaal? 
Beleidssignalen zijn terugkerende persoons- en situatieoverstijgende problemen, die door zorgverleners of cliënten worden opgemerkt, en structurele oplossingen vragen over sectoren heen.
Mensen vinden in veel gevallen vrij vlot de weg naar de juiste zorg. Maar dat geldt niet voor iedereen? Sommige mensen vallen uit de boot, krijgen geen toegang tot zorg, … en dit om allerlei redenen. Belangrijk is dat we deze problemen capteren om er gevolg aan te kunnen geven. Op die manier raakt de zorg beter afgestemd op de vraag of nood.

Wat gebeurt er met jouw signaal? 
De pre-signalen worden door Leen verzameld en zorgvuldig afgewogen. Enkel als ze beantwoorden aan de definitie, en ze niet eenvoudig zelf aangepakt kunnen worden door de Zorgraad, geeft Leen ze als signaal door binnen het Gentse signalenbeleid.
Vervolgens worden deze signalen grondig besproken en geanalyseerd door alle signaalcoördinatoren op de werkgroep signalen. Daarna worden ze gerapporteerd in een signalenbundel (http://www.beleidssignalen.be/signalenbundels) en op de website www.beleidssignalen.be. Tenslotte wordt ingezet op de opvolging van de signalen.

Bij de opvolging van signalen kunnen signalen rond gezondheids- en welzijnszorg geagendeerd worden op de Zorgraad ter formulering van een gepaste aanpak. 

Heeft u zelf een signaal? Geef het door via het pre-formulier signalen!