Actiegroep gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden worden steeds meer erkend als een belangrijke determinant voor gezondheid. En er is een toenemende interesse in het concept gezondheids- en zorggeletterdheid bij onderzoekers, zorgprofessionelen, patiënten en burgers.

Het belang van werken aan gezondheidsvaardigheden staat in het bestuursakkoord van Gent, alsook in de visienota van de Gentse Gezondheidsraad en in de visie en doelstellingen van de Eerstelijnszone Gent. 

Voor de projectoproep van de Koning Boudewijnstichting rond gezondheidsvaardigheden heeft Gent een voorstel ingediend dat vooral focust op de structurele knelpunten. Via leernetwerken zullen mensen uit welzijns- en gezondheidsorganisaties rond gebruikersparticipatie aan de slag gaan, reflecteren over de toegankelijkheid van hun organisatie, verbetervoorstellen uitwerken en implementeren en knelpunten aankaarten binnen de eigen organisatie. Begin juni weten we of dit voorstel geselecteerd wordt en in september van start kan gaan. 

Ondertussen werd vanuit de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen een bevraging opgestart naar welzijns- en gezondheidsorganisaties (https://forms.gle/qaBBRt3bkDJGyix28) om zicht te krijgen op de hulpmiddelen die zij inzetten om de communicatie met de patiënt/cliënt te verbeteren aan de hand van taalondersteuning, visuele ondersteuning of patiënteneducatie en welke noden zij hebben. Hierrond kan dan verder aan de slag gegaan worden binnen de Gezondheidsraad en het Netwerk Gezondheidspromotie. Mogelijks wordt hier een aparte tijdelijke werkgroep opgestart. Ook zal er een overleg gevraagd worden met Vlaamse instanties om te bekijken wat er op Vlaams niveau kan gebeuren. 

Voor meer info, contacteer je Leen Van Zele van Stad Gent.

In onderstaande video vind je de pitch rond gezondheidspromotie en gezondheidsvaardigheden tijdens het veranderforum van 17/1/19.