Actiegroep toegankelijkheid

Het doel van de werkgroep is om op basis van de 7 B’s van toegankelijkheid een voorstel te doen naar acties die binnen de eerstelijnszone zouden moeten gerealiseerd worden om de toegankelijkheid van de eerstelijn te vergroten. De bedoeling is dat de input van deze werkgroep wordt voorgelegd aan de Zorgraad om mee te nemen in de opmaak van het actieplan 2020-2021.