Actiegroep zorgcontinuïteit

Op het veranderforum van 17/01 werd door meerdere partners gevraagd om de brug te maken tussen ELZ Gent en enkele acties die SEL Zorgregio Gent uitrolt, met name:

Momenteel vindt er afstemming plaats tussen het bestuur van SEL Zorgregio Gent en het veranderteam van ELZ Gent. Meer info volgt!