Actiegroepen ELZ Gent

Het vormgeven van ELZ Gent kan alleen gerealiseerd worden met de helpende handen van vele partners. Daarom worden er rond specifieke topics actiegroepen opgericht waar concreet aan de slag wordt gegaan. Aan een actiegroep kunnen zowel mensen van binnen het veranderteam/-forum als daarbuiten deelnemen. 

Voor personen die deelnemen aan actiegroepen, kan presentiegeld worden voorzien. Per vergadering kan een vergoeding van €50 worden toegekend, al zijn er uitzonderingen. Er is geen presentiegeld mogelijk:

  • Als de persoon aanwezig is in naam van een organisatie die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid
  • En als deelname aan het overleg tot het takenpakket van die persoon behoort.

Naast nieuw op te richten werkgroepen, worden bestaande overleggen, structuren,... in Gent geïncorporeerd binnen de eerstelijnszone, zodat deze waardevolle initiatieven niet verloren gaan.

Een overzicht van de actiegroepen:

(de werkgroepen met * zijn nog op zoek naar deelnemers; hier kan het presentiegeld worden aangevraagd)

Algemene acties

Acties rond doelstelling 1 'gezondheidspromotie':

Acties rond doelstelling 2 'doelgerichte zorg':

Acties rond doelstelling 3 'toegankelijkheid en continuïteit':

Acties rond doelstelling 4 'samenwerking':

Contacteer ELZ Gent

Je kan het veranderteam contacteren via: info@elzgent.be