Het beleidsplan 2024-2026 vormde de basis voor de uitwerking van het actieplan 2024: