Acties Oost-Meetjesland

Onderstaande acties worden in Oost-Meetjesland uitgerold.

 1. Organiseren van een Zorgpunt voor Oekraïense vluchtelingen
 2. Bewegen op verwijzing (BOV) uitrollen in de regio  
 3. Stimuleren, organiseren en ondersteunen van intersectoraal overleg  
 4. Informatie delen
 5. Deskundigheidsbevordering van eerstelijnswerkers
 6. Veerkrachtige eerstelijnswerkers  
 7. Partners informeren en ondersteunen bij de implementatie van geïntegreerde zorgplanning  (Scirocco) 
 8. Personen met een zorg- en ondersteuningsnood betrokken bij de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan
 9. Riziv conventie psychologische functies in de eerste lijn 
 10. Vaccinatie    
 11. Testbeleid en -capaciteit Covid-19 opvolgen