Aan de hand van een omgevingsanalyse krijgen we inzichten over de lokale noden en de behoeften van specifieke doelgroepen. Hierdoor levert een omgevingsanalyse een kompas dat richting geeft aan actie- en beleidsplannen en initiatieven vanuit het eerstelijnsnetwerk. ‚Äč

Zorgvuldig en in nauwe afstemming met het netwerk, werd in juni 2023 de omgevingsanalyse uitgewerkt. Data (cijfers) zijn zonder twijfel heel waardevol. Maar het is en blijft een momentopname, waardoor we ervoor kiezen om de data jaarlijks te actualiseren. Het gaat niet over een structurele herwerking; de rubrieken zijn behouden, maar de data zijn waar mogelijk geactualiseerd.

Via deze link kom je bij onze geactualiseerde omgevingsanalyse.