Actuele info

Algemene informatie

 • Federale website OekraïneOp de Federale website kunnen Belgische inwoners, Belgen in het buitenland, steden en gemeenten, Oekraïners die reeds in België verbleven en personen op de vlucht terecht voor meer informatie. Oekraïners op de vlucht vinden er onder andere informatie over de rechten die zij hebben wanneer zij in ons land aankomen, de te ondernemen stappen en hoe voor opvang gezorgd wordt.
 • Vlaanderen helpt Oekraïnewebsite van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur 
 • Registratiecentrum Heizel
 • Vrijwilligersplatform Rode Kruis: Informatie voor burgers die zich willen inzetten als vrijwilliger
 • Crisistolken gezocht: Het agentschap integratie en  inburgering zoekt vrijwilligers die kunnen tolken. 

Leidraad voor opvang

Informatie over/voor vluchtelingen uit Oekraïne

 • Informatie Oekraïnewebsite van de Belgische overheid die de informatie i.v.m. Oekraïne bundelt
 • FOD-Vreemdelingenzakenwebsite van FOD Binnenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken
 • UNHCRwebpagina van de UNHCR met gegevens over de vluchtelingenstroom uit Oekraïne 
 • Europese websitewebsite van de EU; bundelt informatie over alle acties van de EU (dus niet enkel m.b.t. vluchtelingen). Ook beschikbaar in het Oekraïens
 • ECDC: European centre for disease prevention and controle
 • Nuttige Pictogrammen lijstHet Agentschap Integratie en Inburgering werkte ook fiches uit met Nederlands-Oekraïense woorden en pictogrammen rond de thema’s ‘Hoe voel je je?’, ‘Heb je iets nodig?’ en ‘Kleren’. Die helpen gastgezinnen om te communiceren met de Oekraïense vluchtelingen zij thuis opvangen. 
 • WelkomsbrochureEssentiële informatie over onder meer verblijfsmogelijkheden, onderwijs en werk in het Oekraïens, Engels, Frans en Russisch van het agentschap integratie en inburgering. Je vindt eerst de Nederlandse tekst en vervolgens de vertaling.
 • Activering Mortsel: Initiatief van Multiversum: Activering Mortsel (’t Aktief en de Klapper, Antwerpsestraat 179, 2640 Mortsel) maakt ontmoetingsruimte voor mensen die door de oorlog in Oekraïne het land zijn moeten ontvluchten en in de Antwerpse regio gehuisvest zijn. Maaltijden verkrijgbaar alsook bereide voedselpakketten.
 • Mondiale werking regio Lier: vrijwillige tolken beschikbaar - Oekraïense zorgverstrekkers
 • Payoke: Opvang en ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel.
 • Fairwork Belgium: Voor vragen omtrend werken in Belgie voor personen met beperkt verblijfsrecht of werknemers zonderwettig verblijf.
 • Mutiversum: infosessie voor ondersteuning gastgezinnen

Informatie Covid vaccinatie in het Oekraïens 

Informatie voor Zorgverleners Algemeen

Informatie psychosociale hulpverlening

 • Trauma Resource Centre: Website EPA met link naar kortdurende trainingen/cursussen die kunnen helpen om met (oorlogs) trauma te werken alsook een lijst van (online) Russisch – Ukraine sprekende therapeuten die bereid zijn te helpen. 
 • Solentra=> Solidariteit en trauma: Via deze weg kan je een  beroep doen op een helpdesk voor vragen naar psychische ondersteuning van vluchtelingen. In het kader van de Oekraïense vluchtelingen staat dit aanbod ook open voor vrijwilligers (bv gastgezinnen).
 • Netwerk Sara; SAmenwerkingsverband gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg Regio Antwerpen -Sara staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de kracht van de cliënt en diens context.
 • Multiversum: Bij een ernstige situatie in de thuiscontext waar het ontvangende gezin merkt dat er een ernstig psychisch probleem bij de Oekraïense vluchteling blijkt te zijn kan men beroep doen op het Mobiel Psychiatrisch Crisisteam Multiversum.
 • Kruispunt ZORA: Kruispunt ZORA is een plaats waar mensen met vragen op een laagdrempelige wijze terecht kunnen.
 • Slecht slapen, piekeren en stressAls begeleider, hulp- of dienstverlener is het niet altijd gemakkelijk om een gesprek over psychische klachten te starten. Via deze link vindt U een brochure en flyer die de drempel kleiner maakt om het gesprek aan te gaan. Beschikbaar in 11 talen waaronder Oekraïns.
 • 1 Gezin, 1 Plan: Trawant - Ondersteuningsmogelijkheden voor Oekraïense gezinnen, het verhelderen van zorgnoden,het verkennen/versterken van hun netwerk, het leggen van bruggen tussen het gezin en diensten.

Informatie voor apothekers en artsen

Voor mensen met een chronische ziekte is de continuïteit van de behandeling uiteraard van essentieel belang. Hoe kan je gelijkwaardige geneesmiddelen identificeren of het cyrillische alfabet ontcijferen op de verpakking van geneesmiddelen uit Oekraïne?

 • Oekraïens Compendium: Met de vertaalfunctie die in bepaalde browsers (Google Chrome, bijvoorbeeld) is geïntegreerd, kan je de Nederlandstalige naam van een geneesmiddel vinden
 • Met de app Google Lens kan je een foto nemen van een geneesmiddelendoosje of bijsluiter en vervolgens de gefotografeerde tekst naar het Nederlands vertalen.

 • Vertaaltool PhilMet deze vertaaltool kan je het advies over het juiste gebruik van een geneesmiddel vertalen. De Oekraïense taal is weliswaar niet beschikbaar, maar voor sommige patiënten kan de Russische vertaling een oplossing zijn.

 • Met de app World Drugs Converter (zowel Google Android als Apple iOS) kan je snel het equivalent van een bepaald geneesmiddel vinden.

 • Visueel Woordenboek: Zeer handige overzichten met pictogrammen ondermeer topics lichaam, ziekenhuis, noodgevallen