Administratieve ondersteuning bij vaccinaties door Eerstelijnszone Regio Aalst

Aanbod voor de woonzorgcentra in onze zone:

Eerstelijnszone regio Aalst kan u administratief ondersteunen op de vaccinatiedag.

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

  1. Stephanie Van Espen zendt sjabloon bewonerslijst vaccinatie door naar de WZC. 
  2. Het WZC vult tegen de vaccinatiedag sjabloon bewonerslijst vaccinatie aan met de algemene gegevens van de bewoners
  3. De WZC die administratieve ondersteuning door een ELZ-medewerker wensen op de vaccinatiedag dienen dit ten minste 3 dagen voor de vaccinatiedag aan te vragen bij Stephanie Van Espen op 0471/38 03 58.
  4. Tijdens het vaccineren vult de ELZ-medewerker sjabloon bewonerslijst vaccinatie aan. 
    1. Het WZC voorziet een laptop met het ingevulde bestand
    2. Het WZC voorziet een usb-stick met het ingevulde bestand. De ELZ-medewerker brengt eigen laptop mee.
  5. De ELZ-medewerker maakt per lotnummer een csv-file voor integratie aan in vaccinnet. 
  6. De csv-file wordt door de ELZ-medewerker aan Christoph Cleymans, christoph.cleymans@aalst.be, 053/72 33 97, bezorgd ter uploading in vaccinnet.

Ook andere residentiële voorzieningen kunnen beroep doen op medewerkers van onze eerstelijnszone om hen administratief te ondersteunen op de dag van de vaccinaties, bvb. correct bijhouden van vaccinator, lotnummer, registratie in Vaccinnet, e.d. Hierover informeren we jullie nog van zodra bekend is wanneer de vaccinaties in jullie voorzieningen kunnen van start gaan.

Om geen verwarring te creëren: bovenstaande is een aanbod en uiteraard geen verplichting. Contacteer stephanievanespen@elzregioaalst.be voor meer info.