Alcohol- en middelengebruik

Heeft je patiënt/cliënt nood aan alcohol of andere verslavende middelen? Hoeveel gebruikt hij/zij? Heeft je patiënt/cliënt zijn/haar gebruik onder controle?
Meer informatie over de verschillende soorten middelen en het hulpverleningsaanbod kan je hieronder terugvinden.

Informatie en richtlijnen

In deze reeks folders vind je info over alcohol, cannabis, cocaïne, heroïne, slaap- en kalmeringsmiddelen, zware pijnstillers, antidepressiva, speed en 'lachgas en andere vluchtige middelen'. Het zwaartepunt ligt daarbij niet op de productinfo, maar meer op het 'omgaan met drugs', bijvoorbeeld als ouder van een experimenterende tiener.

Test met advies

De me-ASSIST helpt jou als hulpverlener of welzijnswerker, om met je cliënt/patiënt het gesprek aan te gaan over alcohol, andere drugs, psychoactieve medicatie of gokken. Verschillende screeningsinstrumenten helpen je om middelengebruik te detecteren en de ernst in te schatten. Stel je cliënt/patiënt de vragen die o phet scherm verschijnen, en duid zijn/haar antwoorden aan. De me-ASSIST maakt op basis van die antwoorden een risico-inschatting. Samen met het resultaat krijg je ook houvast voor een korte interventie op maat van je cliënt.

Preventieaanbod

Het preventieva aanbod rond middelengebruik vind je terug bij het thema geestelijke gezondheid.

Hulpverlening bij problematisch middelengebuik

Eerstelijnszorg

De eerstelijnszorg bestaat uit de laagdrempelige, niet-gespecialiseerde ambulante hulpverlening. Het is ruim verspreid en is voor veel mensen met verslavingsproblemen het eerste contactpunt met de professionele hulpverlening. De taak van de eerste lijn bestaat vooral uit het detecteren en inschatten van de problematiek, kortdurende interventies en indien nodig gericht doorverwijzen.

Voor eerstelijnszorg kan je patiënt/cliënt altijd terecht bij de huisarts of bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Contactgegevens zijn terug te vinden op de sociale kaart van Gent.

Tweedelijnszorg - ambulante hulpverlening

Voor ambulante hulpverlening op de tweede lijn kan je patiënt/cliënt in Gent terecht bij Adentro, het Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG). Dat betekent dat ze mensen én hun omgeving behandelen wanneer hulp van de huisarts of de diensten maatschappelijk werk onvoldoende blijken. Zij kunnen je cliënt/patiënt naar Adentro doorverwijzen voor behandeling. 

Zelfhulp

Zelfhulpgroepen kunnen een belangrijke ondersteuning bieden voor wie geen professionele hulp wenst. Zelfhulpgroepen brengen lotgenoten (ervaringsdeskundigen) samen die elkaar ondersteuning en informatie bieden. Voorbeelden van zelfhulpgroepen zijn de Anonieme Alcoholisten (AA), SOS nuchterheid, AI-Anon en Alateen. Contactgegevens kan je terugvinden via de sociale kaart van Gent.

In Vlaanderen zijn er ook mogelijkheden op het vlak van online zelfhulp. Hiervoor kan je patiënt/cliënt terecht bij AlcoholHulp. De Druglijn, de Vlaamse telefonische informatielijn waar iedereen terecht kan met vragen over alcohol en andere drugs, behoort ook tot de nulde lijn.

Een activiteit op maat aanvragen?

Neem contact op met de preventiewerking van CGG Adentro. Zij werken preventief met het eigenlijke doelpubliek rond de thema’s middelengebruik, gamen, gokken en sociale vaardigheden. Hun aanbod zet gezondheid en welzijn centraal zonder veiligheid uit het oog te verliezen.

Meer informatie?

Algemene en gedetailleerde informatie kan je terugvinden op de website van Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. 

Deze pagina is het laatst geüpdatet op 17/03/2022