Alcoholgebruik

Heeft je patiënt/cliënt nood aan alcohol? Hoeveel glazen per dag drinkt hij/zij? Heeft je patiënt/cliënt zijn/haar alcoholgebruik onder controle?
Meer informatie betreffende richtlijnen en hulpverlening kan je hieronder terugvinden.

Richtlijnen voor alcoholgebruik

Alcohol drinken is een persoonlijke keuze. Als je patiënt/cliënt kiest om alcohol te drinken, dan kan deze richtlijn helpen om te bepalen wanneer en hoe(veel).

Test met advies

De ASSIST is de 'Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test', met andere woorden, een screeningsinstrument voor alcohol, roken en ander middelengebruik. Aan de hand van de ASSIST kan je middelengebruik vroegtijdig opmerken en de ernst ervan inschatten. Deze handleiding is bestemd voor eerstelijnswelzijnswerkers. Je leest hier hoe je de ASSIST kan afnemen en de resultaten kan interpreteren.

Preventieaanbod

Productinfo: alcohol - gratis online vorming bij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs: Alcohol in al haar aspecten. Er wordt besproken wat alcohol juist is, welke effecten het heeft op het lichaam en op de hersenen. Er wordt dieper ingegaan op de risico’s en er wordt stilgestaan bij de vraag ‘hoeveel is te veel?’ en belichten ook het omgaan met problemen. Elke cursus omvat enkele verwerkingsvragen, deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.

Hulpverlening bij problematisch alcoholgebruik

Zelfhulp

Zelfhulpgroepen kunnen een belangrijke ondersteuning bieden voor wie geen professionele hulp wenst. Zelfhulpgroepen brengen lotgenoten (ervaringsdeskundigen) samen die elkaar ondersteuning en informatie bieden. Voorbeelden van zelfhulpgroepen zijn de Anonieme Alcoholisten (AA), SOS nuchterheid, AI-Anon en Alateen. Contactgegevens kan je terugvinden via de sociale kaart van Gent.

In Vlaanderen zijn er ook mogelijkheden op het vlak van online zelfhulp. Hiervoor kan je patiënt/cliënt terecht bij AlcoholHulp. De Druglijn, de Vlaamse telefonische informatielijn waar iedereen terecht kan met vragen over alcohol en andere drugs, behoort ook tot de nulde lijn.

Eerstelijnszorg

De eerstelijnszorg bestaat uit de laagdrempelige, niet-gespecialiseerde ambulante hulpverlening. Het is ruim verspreid en is voor veel mensen met alcoholproblemen het eerste contactpunt met de professionele hulpverlening. De taak van de eerste lijn bestaat vooral uit het detecteren en inschatten van de problematiek, kortdurende interventies en indien nodig gericht doorverwijzen.

Voor eerstelijnszorg kan je patiënt/cliënt altijd terecht bij de huisarts of bij het CAW. Contactgegevens zijn terug te vinden op de sociale kaart van Gent.

Ambulante alcoholhulpverlening

De ambulante alcoholhulpverlening wordt gevormd door enerzijds de specialist met zijn privépraktijk, anderzijds de ambulante centra.

Voor ambulante alcoholhulpverlening kan je patiënt/cliënt in Gent terecht bij CGG Eclips. Hun werkdomein is vroeginterventie en behandeling van verslavingsproblemen.

Een activiteit op maat aanvragen?

Voor meer (praktische) informatie kan je contact opnemen met:

CGG Eclips - Drugpreventie & Verslavingszorg
Lange Violettestraat 84
9000 Gent
09 235 22 41
m.toch@cggeclips.be of r.goossens@cggeclips.be

Meer informatie?

Algemene en gedetailleerde informatie kan je terugvinden op de website van Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs.

Deze pagina is het laatst geüpdatet op 29/01/2021