ELZ Maasland werkt met toegetreden en effectieve leden. De zorgraad heeft voor dit systeem gekozen zodat bepaalde beroepsgroepen/organisaties niet over- of ondervertegenwoordigd worden en op deze manier een overwicht krijgen in beslissingen die genomen worden op de algemene vergadering. Het aantal toegetreden leden is onbeperkt. Op deze manier krijgt iedereen die interesse heeft in het bijwonen van de Algemene Vergadering hiertoe ook de kans.

Effectieve leden

Zij hebben stemrecht in de algemene vergadering. Onder andere de leden van de zorgraad zijn de effectieve leden van de Algemene Vergadering.

Het aantal effectieve leden is beperkt tot 35 leden.

Toegetreden leden

Zij hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen maar hebben geen stemrecht.

Er is geen beperking op het aantal toegetreden leden.