De eerstelijnszone moet minstens één keer per jaar de algemene vergadering bijeenroepen. Dit is het hoogste beslissingsorgaan van de organisatie en bestaat uit alle leden van de vzw. De algemene vergadering is bevoegd voor het wijzigingen van de statuten, benoeming en afzetting van bestuurders, goedkeuring van rekeningen en begrotingen, ontbinding van de vzw...

De beslissingen van de algemene vergadering worden neergeschreven in een verslag en bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de vzw en kan je eveneens onderaan deze pagina raadplegen. Meer informatie over de algemene vergadering vind je hier.