Alle informatie over de vaccinatiestrategie tegen COVID-19

vaccin covid-19

VACCINATIESTRATEGIE

De eerste vaccins zullen naar de ouderenzorg gaan. De vaccinatiestrategie geeft absolute voorrang aan de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf type 1. Alle informatie over de vaccinaties voor de woonzorgcentra kan je hier vinden. Pas in een latere fase, als er meer vaccins op de markt komen, kunnen er meer mensen worden gevaccineerd. 

De volgorde van vaccineren:

1. Woonzorgcentra en zorgprofessionals

2. 65-plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen

3. Rest van de bevolking

Meer info over de volgorde van vaccineren? Klik hier.

Wanneer zal wie gevaccineerd worden?

Het vaccineren gebeurt op het ritme van de leveren. De planning hieronder is dus een voorwaardelijke inschatting op basis van de levertermijnen die momenteel gecommuniceerd zijn. 

 • Januari: bewoners en personeel woonzorgcentra
 • Eind januari: zorgprofessionals ziekenhuizen
 • Februari: eerstelijnszorgprofessionals & collectieve zorginstellingen en ander ziekenhuispersoneel
 • Maart: ambulante 65-plussers en risicopatiënten
 • April: kritische functies in essentiële sectoren
 • Juni: algemene bevolking 18+ 

 

fases vaccineren

VOOR PROFESSIONALS

Ben je als professional betrokken bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie?
We houden je hier op de hoogte van alle informatie van zodra die beschikbaar is.
Je kan alle info ook raadplegen via deze link.

banner vaccinnet

Vaccinnet

Vaccinnet wordt het centrale platform voor de registratie van COVID-19-vaccins voor heel België. Omdat alle registraties van COVID-19-vaccinaties centraal beschikbaar en raadpleegbaar moeten zijn, wordt Vaccinnet - het registratiesysteem voor vaccinaties van de Vlaamse overheid - uitgerold naar andere regio’s in België en opengesteld voor andere gebruikersgroepen, zoals de woonzorgcentra.

 

NEEM CONTACT OP

Contacteer Kathleen Debruyne 

kathleen.debruyne@elzaoost.be  0472/99 99 91

Algemene vragen voor onze eerstelijnszone? Stuur ons een mailtje via info@elzaoost.be

FEITEN EN FABELS

header afbeelding fabels coronavaccin

Is het vaccin wel veilig? Heb ik wel een vaccin nodig als ik niet tot een risicogroep behoor? Mensen hebben heel wat vragen en er doen heel wat fabels de ronde. Agentschap Zorg en Gezondheid zette de meest voorkomende fabels/vragen op een rijtje en geeft de juiste feiten om een antwoord te geven op die vragen. 

Download de brochure via deze link:pdf bestandZorg_vaccinatiecampagne_Fout-feit_A4_v2.pdf (1.04 MB)

 

 • Meer informatie kan je ook vinden in de factcheck rond vaccinatie van Gezondheid en Wetenschap. 
 • Bekijk het webinar van UZ Gent over vaccinatie tegen COVID-19
 • Ook Knack verzamelde betrouwbare informatie: www.knack.be/nieuws/factcheck

VEELGESTELDE VRAGEN

FAQ
 • Welk vaccin kan ik in Vlaanderen krijgen?
 • Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?
 • Is vaccinatie tegen COVID-19 verplicht?
 • Moeten kinderen gevaccineerd worden tegen COVID-19?
 • Ik ben zwanger of heb een kinderwens. Mag ik me laten vaccineren?
 • Mag ik het coronavaccin krijgen als ik (chronisch) ziek ben?
 • Hoeveel mensen moeten zich laten vaccineren om groepsimmuniteit te halen?

Het antwoord op deze en veel meer vragen kan je vinden via deze link: https://www.laatjevaccineren.be/covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavaccinatie

VACCINATIETELLER

teller header

Op deze pagina kan je zien hoe ver we staan met de vaccinatie van iedereen in Vlaanderen. 

WAAROM VACCINEREN?

vuistjes

Doe het voor elkaar

Een vaccin beschermt het individu. Maar als voldoende mensen gevaccineerd zijn, beschermen we onze gemeenschap. Door je te laten vaccineren, bouw je dus mee aan groepsimmuniteit. Zo krijgen we controle over het virus. 

Voor je (kwetsbare) geliefden of patiënten

Laat je je vaccineren, dan werp je meteen ook een dam op voor zij die zich omwille van onderliggende gezondheidsproblemen niet kunnen laten vaccineren (bv. iemand die een acute kankerbehandeling krijgt of zwangere vrouwen). Ook is vaccinatie belangrijk als je als zorgverlener of met risicogroepen werkt. Zo is de kans klein dat je anderen besmet.

Voor onze zorgverleners

Dankzij vaccinatie is er minder kans dat je naar de huisarts moet of in het ziekenhuis belandt met complicaties door COVID-19. Het zorgsysteem is afgelopen jaar zwaar onder druk komen te staan door het hoge aantal coronabesmettingen en de talrijke hospitalisaties. Laat je dus vaccineren, zo help je ook de zorgverleners die altijd klaar staan voor jou.

DOWNLOADS

ALGEMENE INFORMATIE

WOONZORGCENTRA

banner oudere man

Momenteel wordt er volop gevaccineerd in de ouderenzorg. De vaccinatiestrategie geeft absolute voorrang aan de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf type 1. Het gaat daarbij ook om:

 • externe medewerkers die ingezet worden in de voorziening.
 • vrijwilligers, studenten-stagiairs en jobstudenten.

Al heel wat woonzorgcentra in onze zone konden hun bewoners en personeel een eerste dosis van het vaccin toedienen.

Toch nog vragen rond de vaccinatie in woonzorgcentra? Het antwoord op vele vragen kan je hier vinden. 

Planning: wanneer komt welk woonzorgcentrum aan de beurt?

Zorg en Gezondheid heeft de planning opgesteld welke woonzorgcentra die eerste week aan de beurt zullen komen. Deze planning wordt binnenkort aangevuld voor de rest van de maand en wordt regelmatig geüpdatet. 

Planning vaccinatie in woonzorgcentra voor de week van 8 februari (534 kB)

Je woonzorgcentrum klaarmaken voor vaccinatie.

De vaccinatie in de woonzorgcentra verloopt volgens een strikte procedure, vastgelegd in het vaccinatiedraaiboek (zie documenten). Met een goede voorbereiding zorg je ervoor dat alles veilig en vlot verloopt. 

Documenten:

VAPH

Vlaanderen is gestart met de eerste fase van de vaccinatiestrategie, in eerste instantie in de woonzorgcentra. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de andere collectieve zorgvoorzieningen volop bezig.  Zodra bepaalde zaken duidelijker of concreter worden, proberen we jullie ook via deze weg zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Voorlopige timing

Vanaf 18 februari zal de vaccinatie starten in de voorzieningen voor personen met een handicap. Het gaat om 49.000 mensen met handicap en personeel verbonden aan residentiële zorgaanbieders.

Ook de personen die een overeenkomst hebben met een residentiële zorgaanbieder worden mee opgenomen, ook al verblijven zij voorlopig mogelijk (nog) thuis. Ze zullen wel voor beide prikmomenten aanwezig moeten zijn in de voorziening.

Op basis van het aantal benodigde vaccins en de locaties waarop zal gevaccineerd worden, wordt een planning opgemaakt waarbij de vaccinatie vanaf 18 februari uitgerold wordt. Uiteraard wordt hier ook rekening gehouden met de beschikbaarheid van de vaccins. Bij een uitbraak in een voorziening word( het vaccinatiemoment verplaatst naar een later moment. 

Momenteel worden eerst de vaccinaties ingepland van de gebruikers die dag en nacht verblijven in de voorziening in de residentiële voorzieningen. De timing voor de gebruikers van de dagcentra en de diensten Zelfstandig wonen is momenteel nog niet gekend. Het personeel dat zorgcontacten heeft, zal mee uitgenodigd worden met alle eerstelijnsprofessionals in de vaccinatiecentra.

Wie wordt gevaccineerd? 

Naast de meerderjarige gebruikers in residentiële collectieve opvang en collectieve dagbesteding, gebruikers die geen collectieve ondersteuning krijgen en meerderjarigen binnen RTH-verblijf en kortverblijf zal ook personeel gevaccineerd worden namelijk het personeel:

 • Werkzaam in residentiële collectieve opvang (leefgroepwerking)

 • Werkzaam in collectieve dagbesteding (geen interferentie met residentiële werking)

 • Werkzaam in mobiele/ambulante/ADL-ondersteuning

 • Werkzaam als persoonlijke assistent

Meer info? Klik hier

Draaiboek

Hoe pak je als collectiviteit de vaccinatiecampagne optimaal aan? Dat verneem je in het vaccinatiedraaiboek. Het beschrijft alle stappen die je moet volgen om de coronavaccinatie, van A tot Z, vlot en veilig te laten verlopen. 

Vaccinatiedraaiboek COVID-19 voor collectiviteiten (523 kB)

Dit draaiboek is alleen voor de collectiviteiten die een eigen vaccinatieteam hebben en dit kunnen organiseren binnen de eigen voorziening. De collectiviteiten zonder vaccinatieteam zullen later nog op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheid van vaccinatie via de mobiele equipes van de vaccinatiecentra. Meer info? Klik hier.