Alle nieuws over ZORA

 

Studiedag ‘Grijs en goesting' | dinsdag 1 oktober 2019

 

Senioren en seksualiteit: een onderwerp dat de oren doet spitsen, nieuwsgierig maakt en ook wel eens doet fronsen. Maar heel veel wordt er niet over gepraat. Nochtans valt er een heleboel te leren en te weten over dit thema en kunnen zorgverleners groeien in hun dienstverlening door ook bewust met dit thema bezig te zijn.

Samen met Aditi vzw nodigt Zorgbedrijf Antwerpen je uit voor deze studiedag op dinsdag 1 oktober 2019 met plenaire informatiesessies en workshops in kleine groepen. We bekijken intimiteit en seksualiteit bij senioren vanuit biologische, medische, sociale en culturele invalshoeken en vanuit de zorg.

Voor wie is deze studiedag interessant? 

Voor iedereen die in de zorg werkt en in aanraking komt met senioren. Medisch en paramedisch personeel van woonzorgcentra, ziekenhuizen, thuisverpleging en thuiszorg. Maar evengoed ervaringsdeskundigen, mantelzorgers of anderen die geïnteresseerd zijn in dit thema

Heeft u interesse om hierop aanwezig te zijn?

Schrijf u dan nu in via www.zorgbedrijf.antwerpen.be/studiedag (opgelet: het aantal plaatsen is beperkt)
Kent u mensen uit uw (professionele) omgeving voor wie dit interessant kan zijn? Aarzel dan niet om dit event te delen. 

Alvast van harte welkom!  

Lees alles over onze diensten voor senioren op www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Volg ons ook op www.facebook.com/zorgbedrijfantwerpen

 

 

 

 

 

Zelfstandige zorgverstrekkers betrekken in zorgraden

In opdracht van Zorg en Gezondheid voerde de Federatie Vrije Beroepen een onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de opstart en werking van de (voorlopige) zorgraden. Het resultaat zijn inzichten, tips en adviezen voor eerstelijnszones om zelfstandige zorgverstrekkers beter te betrekken bij hun zorgraden. Een aantal drempels weerhoudt zelfstandige zorgverleners om meer deel te nemen aan de zorgraden. Nochtans betekent hun deelname een meerwaarde voor de zorgraad en voor de zorgverstrekkers zelf.

In een presentatie bundelen we de inzichten over die drempels en overlopen we de stappen om zorgverstrekkers te betrekken bij een zorgraad, van een analyse van hinderpalen en randvoorwaarden tot uitrollen van ideeën en evaluatie en bijsturing. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen voor het aantrekken van zorgverleners, voorbeelden van communicatie en een contactenlijst van de beroepsverenigingen in Vlaanderen.