Analyse van signalen die op een mogelijke uitbraak wijzen

Aan de COVID-teams wordt gevraagd een zo uniform mogelijke aanpak in het beheersen van lokale uitbraken van COVID-19 uit te werken voor het volledige grondgebied. 

Het COVID-19 team Scheldekracht analyseert elk signaal dat op een mogelijke uitbraak wijst (mogelijke clusters, een verdacht aantal besmettingen, … ).

Bij een stijging van het alertniveau wordt contact opgenomen met het lokaal bestuur. Het COVID-team kan het lokaal bestuur ondersteunen met een analyse van de cases (verbanden tussen individuele cases, mate waarin de situatie onder controle is, ...) en een overzicht van de reeds ondernomen acties (bv. contactname met betrokken huisartsen, collectiviteiten, …). Het lokaal bestuur kan zich ook steeds tot het COVID-team richten voor een analyse van signalen. 

In het geval van een mogelijke uitbraak in een collectiviteit of bedrijf met een medisch verantwoordelijke is de rol van het COVID-team eerder beperkt. Het COVID-team zal contact opnemen met de zorgcollectiviteit en polsen of de situatie onder controle is of om samen de analyse te maken.

Opdat bij crisissituaties: 

  • de juiste mensen snel rond de tafel kunnen worden gebracht; 
  • de diverse organisaties snel hun weg kunnen vinden naar het COVID-team en de medische experten bij problemen; 
  • en het COVID-team bij de juiste persoon terechtkomt als dat nodig blijkt

zal het COVID-team contact leggen met diverse organisaties binnen haar werkingsgebied (*).

(*woonzorgcentra en eraan verbonden diensten zoals bv. centra voor dagverblijf, voorzieningen voor personen met een handicap, organisaties voor bijzondere jeugdzorg, crèches en kinderdagverblijven, scholen en CLB, grotere bedrijven en/of verantwoordelijken van industriezones, noodplanningsambtenaren van de lokale besturen, …)