"Eerstelijnszone Antwerpen Centrum streeft naar persoonsgerichte, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning voor alle inwoners, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare. Formele en informele zorg- en welzijnsactoren kennen elkaar, werken complementair samen en communiceren op gepaste tijd en wijze. ELZ Antwerpen Centrum neemt bovendien haar signaalfunctie rond zorg en welzijn naar de hogere overheden optimaal op."

Een ambitieuze missie voor een ambitieuze Eerstelijnszone! ELZ Antwerpen Centrum is een uitdagende zone, met veel inwoners en een grote kwetsbaarheid, maar ook met heel veel gemotiveerde zorg- en hulpverleners én burgers!

Samen werken we aan de volgende vier doelstellingen:

1.

Doelstelling 1 ELZA Centrum

2.

Doelstelling 2 ELZA Centrum

3.

Doelstelling 3 ELZA Centrum

4.

Doelstelling 4 ELZA Centrum

Het volledige beleidsplan, het actieplan 2020 - 2021, de missie - en visietekst en de waarden van ELZ Antwerpen Centrum kan je hieronder terugvinden. 

pdf bestandBeleidsplan ELZ Antwerpen Centrum.pdf (2.49 MB)

pdf bestandELZACENTRUM_Actieplan.pdf (190 kB)

pdf bestand5 waarden ELZ Antwerpen Centrum (87 kB)

pdf bestandMissie- en visietekst ELZ Antwerpen Centrum (152 kB)

vzw Eerstelijnszone Antwerpen Centrum

vzw Eerstelijnszone Antwerpen Centrum is opgedeeld in:

- Bestuursorgaan

- Dagelijks bestuur

- Algemene vergadering

 

Gemeentes:

  • 2000 Antwerpen
  • 2018 Antwerpen
  • 2060 Antwerpen
  • 2600 Berchem-Antwerpen
  • 2050 Linkeroever-Antwerpen

Contacteer Antwerpen Centrum

Voor al jouw vragen, stuur naar ​​​​​​info@elzacentrum.be.

Of neem rechtstreeks contact op met de stafmedewerkers:

Wil je op de hoogte blijven? 
Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief via deze link of scan de QR-code.

QR code inschrijven ELZA Centrum

 

Eerstelijnszone Antwerpen Centrum - Lange Leemstraat 187 2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0737803081