Waarden ELZ Antwerpen Oost

Waarden ELZ Antwerpen Oost

Beleidsplan

Eerstelijnszone Antwerpen Oost als GPS in het zorg- en welzijnslandschap

Het beleidsplan omvat een omgevingsanalyse, de visie, de waarden en de strategische en operationele doelstellingen. In de eerste helft van 2020 wordt een actieplan opgemaakt.

Contacteer ELZA Oost

info@elzaoost.be

Kathleen Debruyne - 0472/99 99 91

Erik Helderweert - 0456/32 75 20

Arne Wouters - 0470/62 52 39

Visie en Missie ELZ Antwerpen Oost

Visie ELZ Antwerpen Oost

Veranderteam ELZ Antwerpen Oost

Het veranderteam is een kleine ploeg van mensen uit verschillende organisaties actief binnen het gezondheids- en welzijnsveld in Antwerpen Oost. Zij doen voorbereidend denkwerk om te komen tot een geïntegreerd beleid. Hun voorstellen worden vervolgens afgetoetst aan het veranderforum.