Ken jij een ouder die mogelijks interesse heeft om deel te nemen aan Babybabbel?

De nieuwe "BABYBABBEL" reeks komt eraan, georganiseerd door inloopteam De Sloep vzw, wijkgezondheidscentra De Sleep en 't Vlot.

Elke "Babybabbel" is in de eerste plaats een gezellige samenkomst van moeders en hun partners. Binnen elke sessie worden ervaringen en informatie uitgewisseld en wordt er gefocust op het versterken van de zelfredzaamheid. Hiervoor werken ze samen met verschillende professionals zoals vroedvrouwen, kinesisten, verpleegkundigen, voedingsdeskundigen, de Opvoedingswinkel... Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in het bijzonder voor ouders die nood hebben aan ondersteuning, begeleiding en informatie.

De huidige reeks biedt 6 sessies voor ouders met een kindje jonger dan 1 jaar (19 april, 26 april, 3 mei, 17 mei, 24 mei en 31 mei). Alle sessies zijn gratis en gaan door in vzw De Sloep. In bijlage vinden jullie de flyer.