Visie van Centering Pregnancy®

Babyboon is een ondersteuningstraject voor kwetsbare zwangeren vanuit de visie Centering Pregnancy. Centering Pregnancy is een vorm van prenatale zorg waarbij de normale zwangerschapscontroles in groepsverband plaatsvinden, en uitgebreid worden naar voorlichting, interactieve leermethoden en gesprekken over wat vrouwen bezighoudt tijdens hun zwangerschap.

Het unieke aan Centering Pregnancy is de groepsdynamiek: alle aanwezigen, ook de zorgverlener, hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Het bespreekbaar maken van zorgen, ervaringen en vragen van zwangeren in groepsverband stimuleert vrouwen tot het stellen van vragen die hen bezighouden. Daarnaast creëert het de mogelijkheid tot het vormen van vriendschappen, netwerken en ondersteuningsstructuren. Dit is belangrijk voor alle zwangeren maar nog meer voor zwangeren in achterstandssituaties omdat juist zij dergelijke netwerken het meest ontbreken.

“Ik weet niet hoe mijn leven er zou uitzien moest ik niet naar Babyboon gekomen zijn. Ik was nu wellicht dakloos geweest. Ik wil jullie echt bedanken voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben, om er te zijn voor mij en mijn kinderen.”

Kinderarmoede vanaf de start aanpakken

De zwangerschap wordt beschouwd als een opportuniteit om vroeg aan kinderarmoede te werken.

Vaak zorgen financiële drempels, het weinig op de hoogte zijn van het aanbod, het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal en/of het ontbreken van een uitgebreid netwerk voor een zwangerschapstraject met een verhoogd risico. Met het project Babyboon willen we hier in Aalst een antwoord op bieden.

Aanbod

Babyboon bestaat uit 8 groepssessies (7 prenataal en 1 postnataal) waarbij zwangere vrouwen van dezelfde zwangerschapsduur samenkomen. Elke sessie bestaat uit 2 onderdelen:

Groepssessie: Uitwisselen van ervaringen, elkaar steunen, ondersteuning bij het invullen van papieren (bv. kraamgeld), info delen over de bevalling/gezonde voeding/borst(voeding),… Wanneer struikelblokken naar aan het licht komen, staat er een team klaar om de zwangere hierin te begeleiden.

Individuele medische opvolging: Tijdens de groepssessies is er een individuele opvolging van de zwangerschap door de vroedvrouw. Daarbij is er altijd een goede afstemming met de huisarts of de gynaecoloog.

Dit wordt gratis aangeboden.

Voor wie

Kwetsbare zwangere mama’s van Groot-Aalst die nood hebben aan extra begeleiding: (kans)arme ouders, alleenstaande moeders, tienerzwangerschap, sociale/financiële/relationele problemen, addictieproblematiek, psychische problemen, intrafamiliaal geweld, ongewenste/ongeplande zwangerschap, laaggeschoold, moeders die het Nederlands onvoldoende beheersen, crisissituaties,…

“Waarover we hier in de groep gepraat hebben, dat is echt wat je nodig hebt als je zelf mama wordt.”

Contact

Locatie

Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Sinte Annalaan 41 bus 3

9300 Aalst

Downloadbaar materiaal

Toeleiden

Dit is een project van Eerstelijnszone Regio Aalst, Wijkgezondheidscentrum Daenshuis en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, met de financiële steun van stad Aalst.