Basiscursus outreachend werken

Basiscursus Outreachend werken – SAM, steunpunt mens en samenleving vzw

Wanneer? 12,19 en 24 mei 2022 van 9u30 - 16u30

Inschrijven via deze link   

Dat outreach belangrijk is, weten we allemaal. Maar hoe doe je dat? Hoe leg je contacten op straat of bij een eerste huisbezoek? Hoe ga je om met je eigen grenzen in de leefwereld van mensen? En natuurlijk ook: hoe kom je op een professionele manier nabij bij mensen? Dat en nog heel veel andere thema’s komen aan bod op de basiscursus outreachend werken.

Inhoud dag 1:

Deze dag bestaat voornamelijk uit theoretische stukken die een onderbouw geven aan het outreachend werken en een praktisch instrument.

 • Kennismaking
 • Redenen om aan outreach te doen en definitie outreachend werken
 • Visie: basisvisie outreachend werken wordt gebracht (bestaande uit sociale grondrechten, verbinding en autonomie)
 • Theorie Quality of Life: deze theorie geeft aan hoe outreachend werken kan bijdragen aan kwaliteit van leven en vooral op welke manier de outreacher dat doet.
 • Quick scan: dit is een praktisch instrument dat de deelnemer hanteert om de keuzes binnen de eigen werking bloot te leggen en te overdenken.
 • Theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid: deze theorie toont aan hoe wij allemaal uitsluiting mee in stand houden.

Inhoud dag 2:

Deze dag biedt nog een stukje theorie maar gaat meer in op de praktijk van outreachend werken.         

 • Participatieve basishouding: er wordt stilgestaan bij de kenmerken van een goede houding. Hier wordt ook een oefening op gedaan.
 • De Cirkel: dit instrument geeft werkers en teams de mogelijkheid om de opdrachten die zij uitvoeren te plaatsen binnen het outreachend werken en zo doende ook duidelijk te maken welke opdrachten er niet uitgevoerd worden.
 • Contact leggen: er wordt via een praktische oefening stilgestaan bij het contact leggen in de leefwereld van mensen.
 • Veiligheid en ondersteuning: goede outreach heeft aangepaste ondersteuning nodig. We bekijken samen wat noodzakelijke onderdelen zijn.

Inhoud dag 3:

Deze dag is een heel praktische dag via discussies en oefeningen op het dagelijks omgaan met moeilijke situaties.

 • Deontologische kwesties: aan de hand van cases wordt er ingegaan op het maken van moeilijke beslissingen om zo te komen tot een stappenplan bij ethische kwesties.
 • Grenzenspel: een praktische oefening waarbij de deelnemer leert omgaan met persoonlijke en professionele grenzen.
 • Harm reduction: een stuk theorie dat uitlegt wat harm reduction is, hoe het uit te voeren en waarom het zo belangrijk is in het outreachend werken.