In het voorjaar van 2023 zal opnieuw de vierdaagse basisopleiding PMG & IMH plaats gaan vinden.

De opleiding staat open voor alle zorgverleners die tijdens de perinatale periode dicht bij de (aanstaande) ouders en de baby staan: zoals artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, psychologen en pedagogen.

In de opleiding wordt een theoretisch en praktisch Infant Mental Health perspectief aangereikt van waaruit gekeken wordt naar ouder, kind en interactie in het domein van de Perinatale Mentale Gezondheid.

Theoretische uitgangspunten helpen enerzijds om te begrijpen wat er in de interactie tussen kind en ouders aan de orde kan zijn. Anderzijds helpen ze de hulpverlener zicht krijgen op de grote kwetsbaarheid en kansen die zo typerend zijn voor deze bijzondere periode.

De geplande data voor de basisopleiding die zal plaatsvinden in Leuven voor 2023 zijn: 30 maart, 18 april, 4 mei en 23 mei

👉 Mocht er interesse zijn, dan is meer informatie over de opleiding en de mogelijkheid tot inschrijven te vinden op de website van Rino Vlaanderen.

donderdag 30 maart 2023, 9:30 - 16:30
dinsdag 18 april 2023, 9:30 - 16:30
donderdag 4 mei 2023, 9:30 - 16:30
dinsdag 23 mei 2023, 9:30 - 16:30
Campus Gasthuisberg (auditorium Gaudi), Herestraat 49, 3010 Leuven