Basisvorming Suïcidepreventie in de Jeugdzorg

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Als je werkt met jongeren is de kans groot dat je vroeg of laat in contact komt met het thema suïcidaliteit.

Hoe ga je hier best mee om? Hoe kan je op tijd signalen oppikken? Hoe praat je over de zelfmoordgedachten? En hoe maak je een inschatting van de ernst van de situatie? Wat zijn basisprincipes in goede zorg voor een jongere die aan zelfmoord denkt?

Meer info: 2 december 2021 - vorming suïcidepreventie jeugdzorg - West-Vlaanderen | Zelfmoord 1813