Begeleiding in kwetsbare situaties

Hoe kan je als professional kwetsbare situaties melden?

Meldingen zijn mogelijk vanaf maandag 10 augustus.

  • Individuele cases (op burgerniveau): enkel de huisarts zal dit kunnen doen via informed consent van de patiënt. Zij krijgen hierover nog communicatie via de Huisartsenvereniging.

  • Buurtcases: professionelen die zich zorgen maken over een situatie in de wijk (bv geen social distancing, mondmaskergebruik,… in een woonblok, vereniging, pleintje,…) kunnen dit telefonisch melden 0473 89 01 38 (van 9u tot 18u), of per mail: lokalecontacttracing@stad.gent (vermeld nooit gegevens van individuele burgers omwille van privacy).

Team "begeleiding in kwetsbare situaties"

De ELZ en de stad hebben een systeem opgezet waarbij extra ondersteuning geboden kan worden bij covid-positieve patiënten in de bestrijding van lokale uitbraken. Zo zullen huisartsen, met toestemming van de patiënt, extra ondersteuning kunnen inroepen. Wanneer er bijvoorbeeld een taalproblematiek is of de patiënt ervaart praktische moeilijkheden om in quarantaine te gaan, zal een team van medewerkers extra kunnen ondersteunen, zowel naar de patiënt als naar de contacttracers toe. Hulpverleners van de stad, de mutualiteiten en het CAW zullen samen deze rol opnemen. De hulpverleners zullen overigens nooit instaan voor ordehandhaving van bijvoorbeeld quarantainemaatregelen maar zullen de burger extra begeleiden.

Het team valt praktisch gezien uiteen in twee sporen: er zullen individuele ondersteuningsvragen opgenomen worden maar ook op buurtniveau kan gesensibiliseerd en ondersteund worden. Al deze medewerkers zullen aangestuurd worden door een lokale coördinator. Tot slot zullen deze medewerkers ook de analyses van team datamonitoring en -analyse kunnen helpen verfijnen. Wanneer er bijvoorbeeld een sterke stijging in covid-positieve patiënten is in één wijk, kunnen lokale hulpverleners in de buurten de oorzaak hiervan helpen achterhalen.