Bekendmaking www.dezorgsamen.be

 • 27 april 2020

De Covid-19-pandemie heeft een enorme impact op iedereen die werkt in zorg en welzijn. De stress en de werkdruk bij de medewerkers zijn hoog. Ze presteren lange dagen en krijgen vaak ook te maken met een nieuwe jobinhoud en confronterende situaties. Het is daarom cruciaal om de medewerkers in zorg en welzijn mentaal te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn. Het is immers te verwachten dat de druk op de gezondheids- en welzijnssector nog maanden zal aanhouden.

 

Het informatieplatform www.dezorgsamen.be wil het mentaal welbevinden van alle medewerkers in zorg en welzijn gericht ondersteunen. De ZorgSamen is er voor iedereen die werkt in zorg en welzijn, ongeacht

 • Statuut: loontrekkende, zelfstandige, vrijwilliger, student…
 • Functie: logistiek, administratie, middenkader, begeleiders, verpleegkundigen, schoonmaak, opvoeders, artsen….
 • De setting waarin ze werken: nulde, eerste, tweede lijn, ambulant, residentieel, thuiszorg…

De ZorgSamen wil ook de directe sociale omgeving (partner, familie, vrienden, collega’s) van de medewerkers uit zorg en welzijn ondersteunen in hun rol als eerste helper.

Op www.dezorgsamen.be vind je antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe zorg ik voor mezelf?
 • Hoe zorgen we als collega’s voor elkaar?
 • Hoe herken ik problemen bij mezelf of bij collega’s?
 • Hoe zoek ik directe hulp?

Medewerkers worden ook begeleid naar een vervolgaanbod aan ondersteuning wanneer daar nood aan is:

 • Opvang binnen de eigen organisatie
 • Telefonische contactname of chat met nulde en eerstelijnsdiensten
 • Kortdurende behandeling bij psychologen
 • Meer gespecialiseerde behandeling
 • Mobiel trauma team

De ZorgSamen zal vanaf begin mei interactieve webinars aanbieden rond relevante thema’s voor de medewerkers in zorg en welzijn en hun steunfiguren.

Alle aangeboden informatie is bijeengebracht door experten en wetenschappelijk gefundeerd. Het platform heeft een interactief karakter: mensen kunnen vragen stellen, en tips en tricks met elkaar delen.

De ZorgSamen lanceert om de vier weken ook de De ZorgSamenBarometer die peilt naar het mentaal welbevinden van de medewerkers in zorg en welzijn. Op basis van de resultaten wordt het ondersteuningsaanbod bijgestuurd.

De ZorgSamen is binnen de Vlaamse taskforce Covid-19 Zorg hét online platform voor de hele Vlaamse zorg-en welzijnssector.